120

Lời cầu nguyện của kẻ xa nhà

Bài ca khi đang đi lên đền thờ.

  1Khi tôi gặp khốn đốn,
   tôi kêu xin Chúa,
   Ngài đáp lời tôi.
  2Chúa ôi, xin cứu tôi khỏi kẻ nói dối
   cùng những kẻ lập mưu ác.
  3Ê bọn lập mưu ác,
  Thượng Đế sẽ đối xử với các ngươi ra sao?
   Ngài sẽ trừng phạt các ngươi như thế nào?
  4Ngài sẽ lấy tên nhọn của chiến sĩ
   và than lửa đỏ mà phạt các ngươi.
  5Thật kinh khủng khi tôi sống
   trong đất Mê-siếc,
   ở giữa lều của dân Kê-đa.
  6Tôi đã sống quá lâu giữa bọn ghét hòa bình.
  7Khi tôi nói hoà bình, chúng lại thích chiến tranh.