30

Cảm tạ Chúa vì thoát chết

Bài ca của Đa-vít vào dịp khánh thành đền thờ.

  1Lạy CHÚA, tôi sẽ ca ngợi Ngài
   vì Ngài đã giải cứu tôi.
  Ngài không để kẻ thù nhạo cười tôi.
  2Lạy CHÚA là Thượng Đế tôi, tôi kêu xin Ngài,
   Ngài đã chữa lành cho tôi.
  3Ngài đem tôi lên khỏi mồ mả;
   không để tôi xuống âm phủ.
  4Hỡi những người thuộc về CHÚA hãy hát tôn vinh Ngài;
   hãy ca tụng danh thánh của Ngài.
  5Cơn giận Ngài chỉ trong chốc lát,
   còn lòng nhân từ Ngài kéo dài suốt đời.
  Tiếng khóc than đến trú ban đêm,
   nhưng buổi sáng đến mang theo vui mừng.
  6Khi tôi cảm thấy an ninh, tôi liền nói,
   “Tôi sẽ không sợ hãi gì.”
  7Lạy CHÚA, nhờ lòng nhân từ Ngài
   núi tôi được vững chắc.
  Nhưng khi Ngài quay đi, tôi đâm ra hoảng sợ.
  8Tôi nói, “Lạy CHÚA, tôi kêu cầu cùng Ngài,
   và nài xin Ngài thương xót tôi.”
  9Tôi thưa, “Nếu tôi qua đời
   hay đi xuống mồ mả thì có ích gì chăng?
  Bụi đất không thể ca ngợi CHÚA;
   chúng không thể rao truyền chân lý của Ngài.
  10CHÚA ơi, xin nghe tiếng tôi và thương xót tôi.
   Lạy CHÚA, xin giúp đỡ tôi.”
  11Ngài biến nỗi sầu thảm của tôi ra vui mừng.
  Ngài cất lấy bộ áo tang buồn thảm của tôi,
   và mặc niềm vui mừng cho tôi.
  12Lạy Thượng Đế là CHÚA tôi, tôi sẽ ca tụng Ngài,
   tôi sẽ không im lặng.
   Tôi sẽ đời đời ca ngợi CHÚA.