104

Ca ngợi Thượng Đế, Đấng Tạo Hóa

  1Linh hồn ta ơi, hãy ca ngợi Chúa.
   Lạy Chúa là Thượng Đế, Ngài rất cao cả.
  Ngài mặc vinh hiển và oai nghi;
  2áo Ngài là ánh sáng.
   Ngài giăng bầu trời ra như cái lều.
  3Xây phòng Ngài trên các đám mây.
   Ngài dùng mây làm xe,
   và lượn trên cánh gió.
  4Ngài dùng gió làm sứ giả mình,
   ngọn lửa làm tôi tớ mình.
  5Chúa xây trái đất trên nền nó,
   nó sẽ không bị di động.
  6Ngài phủ trái đất như chiếc áo;
   nước dâng ngập các ngọn núi cao.
  7Nhưng khi Chúa ra lệnh,
   nó liền hạ xuống.
   Khi Ngài gầm thét, nó vội vàng trôi mất.
  8Nước chảy qua núi non; rồi xuống thung lũng,
   đến nơi Ngài định cho nó.
  9Ngài đặt ranh giới biển, không cho nó vượt qua,
   để nước không còn làm ngập lụt đất nữa.
  10Ngài khiến suối đổ vào các sông ngòi;
   chúng chảy giữa các núi non.
  11Suối cấp thức uống cho muông thú;
   các lừa hoang đến đó uống nước.
  12Chim muông làm tổ gần nước;
   hót thánh thót giữa các cành cây.
  13Từ trời Ngài tưới các núi non.
   Đất đầy dẫy những thành quả của công trình Ngài.
  14Ngài khiến cỏ mọc lên cho súc vật,
   và rau cỏ cho con người.
  Ngài khiến đất sinh ra thực phẩm.
  15Ngài cho chúng tôi rượu ngon khiến chúng tôi vui vẻ,
   và dầu ô liu làm mặt chúng tôi sáng rỡ.
  Ngài ban bánh mì để chúng tôi thêm sức.
  16Cây cối của Chúa được tưới đầy đủ;
   đó là các cây hương nam
   của Li-băng mà Ngài đã trồng.
  17Chim trời làm tổ trên đó;
   con cò xây tổ trong các nhành thông.
  18Núi cao là lãnh thổ của dê rừng.
   Các khe đá là nơi trú ẩn của con rái đồng.
  19Ngài dùng mặt trăng để định ngày tháng,
   mặt trời luôn biết giờ lặn.
  20Chúa khiến nó tối lại, thì hóa ra đêm.
   Bấy giờ các thú rừng đi ra.
  21Sư tử gầm thét khi kiếm mồi.
   Chúng trông đợi Thượng Đế ban thức ăn.
  22Khi mặt trời mọc lên,
   chúng trở về hang động để nghỉ ngơi.
  23Rồi con người đi ra làm việc, mãi đến chiều tà.
  24Lạy Chúa, Ngài đã làm thật nhiều điều;
   nhờ sự khôn ngoan Ngài dựng nên tất cả mọi thứ.
  Đất đầy dẫy các vật mà Ngài
   tạo nên.
  25Hãy nhìn đại dương to rộng,
   cùng vô số sinh vật lớn nhỏ sống trong đó.
  26Tàu bè đi lại trên biển,
   cũng có Lê-vi-a-than mà Ngài khiến nô đùa trong đó.
  27Tất cả đều trông đợi Ngài ban thức ăn theo giờ.
  28Khi Ngài ban thức ăn thì chúng nhận lấy.
   Khi Ngài xoè tay ra, chúng được no nê thức ăn ngon.
  29Khi Ngài quay đi, chúng đâm ra hoảng sợ.
  Ngài lấy hơi thở chúng,
   chúng dãy chết và trở về bụi đất.
  30Khi Ngài hà hơi sống trên chúng,
   chúng được dựng nên,
  Ngài làm đất trở nên mới.
  31Nguyện vinh hiển của Chúa còn mãi mãi.
  Nguyện Chúa vui hưởng điều Ngài sáng tạo.
  32Ngài nhìn đất, đất liền rung chuyển,
  Ngài sờ vào núi, núi liền bốc khói.
  33Tôi sẽ hát xướng cho Chúa suốt đời tôi;
  Tôi còn sống bao lâu,
   thì tôi sẽ ca ngợi Thượng Đế tôi bấy lâu.
  34Nguyện tư tưởng tôi đẹp lòng Ngài;
   Tôi vui mừng trong Chúa.
  35Nguyện tội nhân bị diệt khỏi đất,
   nguyện kẻ ác không còn tồn tại.
  Linh hồn ta ơi, hãy ca ngợi Chúa.
  Hãy ca ngợi Chúa.