37

Thượng Đế sẽ báo trả công bằng

Bài ca của Đa-vít.

  1Đừng bất bình vì kẻ ác.
   Chớ ganh tị với kẻ làm quấy,
  2vì chẳng bao lâu chúng sẽ bị khô héo như cỏ
   và chết khô như cây xanh.
  3Hãy tin cậy CHÚA và làm điều lành.
   Hãy cư ngụ trong xứ và nuôi mình bằng sự trung tín.
  4Hãy vui thỏa trong CHÚA
   thì Ngài sẽ ban cho điều ngươi ao ước.
  5Hãy tin cậy nơi CHÚA
   thì Ngài sẽ chăm sóc ngươi.
  6Ngài sẽ chứng tỏ ngươi rõ ràng
   vô tội,
   Mọi người sẽ thấy rằng ngươi công chính.
  7Hãy chờ đợi và tin cậy CHÚA.
   Đừng bực tức khi người nầy được giàu có,
   hay người kia thành công.
  8Đừng nổi giận hay bực mình
   vì những điều đó chỉ đưa đến rắc rối.
  9Kẻ ác sẽ bị tiêu diệt
   nhưng ai tin cậy CHÚA sẽ hưởng được đất.
  10Chẳng bao lâu nữa kẻ ác sẽ không còn.
   Ngươi tìm nhưng chúng đã biến mất rồi.
  11Người khiêm nhường sẽ thừa hưởng đất đai
   và sống vui sướng trong sung túc.
  12Kẻ ác lập mưu hại người lành.
   Chúng nghiến răng giận dữ cùng họ.
  13Nhưng CHÚA sẽ cười chúng nó
   vì thấy phần số chúng đã gần kề.
  14Kẻ ác rút gươm và giương cung
   định giết kẻ nghèo và những người cô thế,
   cùng tìm cách hãm hại những người lương thiện.
  15Nhưng gươm chúng nó sẽ trở lại đâm vào lòng chúng nó,
   còn cung chúng nó sẽ bị gãy.
  16Thà có ít của mà ngay thẳng,
   còn hơn có của nhiều mà cong quẹo.
  17Sức mạnh của kẻ ác sẽ bị bẻ gãy,
   nhưng CHÚA phù hộ người ngay thẳng.
  18CHÚA trông nom mạng sống người vô tội
   và phần thưởng Ngài dành cho họ còn mãi mãi.
  19Trong hoàn cảnh khó khăn họ không bị xấu hổ.
   Vào thời kỳ đói kém họ được no đủ.
  20Nhưng kẻ ác sẽ bị tiêu diệt.
   Những kẻ thù nghịch CHÚA
   sẽ khô héo như hoa cỏ trong đồng nội;
   chúng sẽ tan biến như khói.
  21Kẻ ác mượn mà không trả,
   nhưng người ngay thẳng
   có lòng nhân từ và ban phát rộng rãi.
  22Người được CHÚA ban phúc lành sẽ hưởng được đất
   nhưng những kẻ bị Ngài nguyền rủa sẽ bị tiêu diệt.
  23CHÚA trông chừng bước đi của người làm vừa lòng Thượng Đế.
  24Dù người vấp cũng không té ngã
   vì CHÚA nắm tay người.
  25Trước tôi trẻ, nay tôi già
   nhưng chưa hề thấy người
   nhân từ lâm cảnh khốn khó,
   hoặc con cháu người đi ăn xin.
  26Người nhân từ cho kẻ khác vay mượn rộng rãi,
   còn con cháu người là nguồn phúc cho người.
  27Hãy tránh điều ác, làm điều lành
   để ngươi được sống mãi.
  28CHÚA yêu công lý,
   Ngài không từ bỏ kẻ thờ phụng Ngài.
  Ngài luôn bảo vệ họ,
   nhưng dòng dõi kẻ ác sẽ bị tiêu diệt.
  29Người nhân từ sẽ hưởng được đất
   và cư ngụ ở đó mãi mãi.
  30Người tốt nói chuyện khôn ngoan,
   ngôn ngữ người chứa điều hợp lý.
  31Lời dạy dỗ của Thượng Đế ở trong lòng người ấy,
   và người luôn luôn giữ lời đó.
  32Kẻ ác rình rập và tìm cách hãm hại người lành.
  33Nhưng Thượng Đế luôn luôn bảo vệ người
   và không khi nào để kẻ nhân từ bị kết tội.
  34Hãy chờ đợi CHÚA giúp đỡ
   và bước theo Ngài.
  Ngài sẽ tôn trọng ngươi và cho ngươi hưởng được đất,
   rồi ngươi sẽ thấy kẻ ác bị xua đuổi.
  35Tôi đã thấy kẻ ác trông có vẻ hung bạo
   như cây mọc vững vàng trong đất tốt.
  36Nhưng nó chết đi và biến mất.
   Tôi tìm nó nhưng không thấy nữa.
  37Hãy để ý người ngay thẳng
   và quan sát kẻ lương thiện.
  Người có lòng hiền hoà
   sẽ có con cháu nối dòng.
  38Nhưng tội nhân sẽ bị tiêu diệt;
   chúng sẽ không có con để nối dòng.
  39CHÚA giải cứu người ngay thẳng;
   Ngài là sức mạnh của họ trong cơn nguy biến.
  40CHÚA giúp đỡ và giải cứu họ;
   Ngài cứu họ khỏi kẻ ác vì họ trông cậy Ngài.