6

Cầu nguyện xin Chúa thương xót
trong khi gặp cảnh khốn khó

Soạn cho nhạc trưởng. Dùng với nhạc khí bằng dây. Theo điệu sê-mi-nít. Thi thiên của Đa-vít.

  1CHÚA ôi, xin đừng sửa trị tôi
   trong khi Ngài nổi giận;
   xin đừng trừng phạt tôi khi Ngài đang thịnh nộ.
  2Lạy CHÚA, xin thương xót tôi,
   vì tôi đuối sức.
   CHÚA ôi, xin chữa lành tôi,
   vì xương cốt tôi run rẩy.
  3Tôi rất lo sợ,
   CHÚA ôi, chừng nào thì Ngài
   sẽ chữa lành cho tôi?
  4Lạy CHÚA xin trở lại giải cứu tôi;
   hãy cứu tôi vì lòng nhân từ của CHÚA.
  5Kẻ chết không nhớ đến CHÚA đâu;
   người nằm trong mồ làm sao ca ngợi CHÚA được?
  6Tôi mệt mỏi vì than vãn cùng Ngài.
   Mỗi đêm tôi khóc ướt giường tôi;
   dầm nó trong nước mắt.
  7Mắt tôi mờ vì kêu khóc;
   lòa vì than khóc kẻ thù tôi.
  8Hỡi những kẻ làm ác hãy đi khỏi ta
   vì CHÚA đã nghe tiếng kêu than ta.
  9CHÚA đã nghe tiếng kêu cứu của ta;
   CHÚA sẽ đáp lời cầu nguyện ta.
  10Các kẻ thù tôi sẽ xấu hổ và lo sợ.
   Chúng nó sẽ bất thần bỏ đi vì nhục nhã.