55

Lời cầu nguyện vì gặp bạn giả

Soạn cho nhạc trưởng để dùng với nhạc khí bằng dây. Bài mạch kinh của Đa-vít.

  1Thượng Đế ôi, xin nghe lời cầu nguyện tôi,
   đừng làm ngơ trước tiếng kêu cứu tôi.
  2Xin lắng nghe và đáp lời tôi.
   Tôi bị bối rối và buồn bực
  3vì những lời của kẻ thù
   và cách kẻ ác nhìn tôi.
  Chúng gây khó khăn cho tôi
   và tấn công tôi trong khi giận dữ.
  4Lòng tôi lo sợ;
   sự kinh hoàng về cái chết hãm bắt tôi.
  5Tôi lo sợ và run rẩy;
   kinh khiếp chụp lấy tôi.
  6Tôi nói, “Ước gì tôi có cánh như bồ câu.
   Tôi sẽ bay đi để được yên thân.
  7Tôi sẽ bay thật xa
   đến trú ẩn nơi sa mạc.
  Xê-la
  8Tôi sẽ vội vã đến nơi trú ẩn của tôi,
   xa khỏi giông bão mãnh liệt.”
  9Lạy Chúa, xin hãy tiêu diệt và làm rối loạn tiếng nói chúng nó,
   vì tôi chứng kiến sự hung bạo và cãi vã trong thành.
  10Ngày và đêm chúng đi quanh vách thành,
   bên trong đó toàn là điều ác và chuyện rối loạn.
  11Sự tàn phá xảy ra khắp nơi trong thành;
   những chuyện rối loạn và dối trá không khi nào ra khỏi đường phố.
  12Dù kẻ thù sỉ nhục tôi cũng không sao,
   Tôi có thể chịu được.
  Dù kẻ ghét tôi cũng không đáng kể.
   Tôi có thể trốn khỏi nó.
  13Nhưng chính là ngươi, kẻ thân thiết,
   thân hữu và bạn đồng hành.
  14Chúng tôi trước kia là bạn thân.
   Cùng nhau đi đến đền thờ Chúa.
  15Cầu cho cái chết chụp bắt kẻ thù tôi.
  Cầu cho chúng nó chết non
   vì lòng chúng âm mưu điều ác.
  16Nhưng tôi sẽ kêu cứu cùng Thượng Đế,
   CHÚA sẽ giải cứu tôi.
  17Sáng, trưa, chiều lòng tôi bối rối và bực dọc,
   nhưng Ngài sẽ nghe tiếng tôi.
  18Nhiều kẻ chống nghịch tôi
   nhưng Chúa giữ tôi an toàn trong chiến trận.
  19Thượng Đế là Đấng sống đời đời
   sẽ nghe tôi và trừng phạt
   chúng nó.
  Xê-la
  Nhưng chúng nó không thay đổi
   cũng chẳng kính sợ Thượng Đế.
  20Người vốn trước là bạn tôi
   tấn công bằng hữu mình và bội ước.
  21Miệng lưỡi nó trơn láng như mỡ
   nhưng trong lòng đầy chiến tranh.
  Lời nói nó dịu dàng hơn dầu
   nhưng sắc bén hơn dao.
  22Hãy trao những nỗi lo âu cho Chúa,
   Ngài sẽ chăm sóc ngươi.
  Ngài không bao giờ để người nhân đức bị thất vọng.
  23Nhưng Chúa ơi, Ngài sẽ hạ kẻ gian ác
   xuống nơi mồ mả.
  Kẻ sát nhân và kẻ dối trá chỉ sống được nửa đời người.
   Nhưng tôi sẽ tin cậy nơi Ngài.