65

Bài hát tạ ơn

Soạn cho nhạc trưởng. Bài ca ngợi của Đa-vít.

  1Lạy Chúa, Ngài đáng được tán dương tại Giê-ru-sa-lem.
   Chúng tôi sẽ giữ lời hứa cùng Ngài.
  2Ngài nghe lời cầu xin của chúng tôi.
   Mọi dân sẽ đến cùng Ngài.
  3Tội lỗi chúng tôi bao phủ chúng tôi,
   nhưng Chúa tha hết.
  4Phúc cho người được Chúa chọn
   ở trong triều đình Ngài.
  Trong nhà Chúa, trong đền thánh Ngài chúng tôi nhận lãnh mọi điều tốt lành.
  5Lạy Chúa là Đấng Cứu chuộc chúng tôi,
  Ngài đáp lời chúng tôi bằng sự giải thoát diệu kỳ.
   Muôn dân trên đất
   và bên kia các đại dương sẽ trông cậy vào Ngài.
  6Ngài dùng quyền năng dựng nên núi non;
   nai nịt bằng sức mạnh.
  7Ngài dẹp tiếng biển gào thét,
   ngăn chận các lượn sóng ầm ầm,
   và sự náo loạn của các dân.
  8Thậm chí các dân ở cuối đất cũng sợ hãi các phép lạ Chúa.
   Người ta ca ngợi Ngài từ hướng mặt trời mọc đến hướng mặt trời lặn.
  9Chúa chăm sóc đất và nhuần tưới nó;
   khiến nó ra phì nhiêu.
  Các sông ngòi Chúa đầy nước.
   Ngài khiến ngũ cốc mọc lên.
  10Ngài sai mưa tưới các luống cày,
   tràn ngập các luống bừa.
  Ngài cho mưa làm mềm đất
   và ban phước cho mùa màng.
  11Đầu năm Ngài ban cho trúng mùa
   cuối năm Ngài ban cho nhiều hoa lợi.
  12Cỏ xanh mọc kín sa mạc,
   sự vui mừng bao phủ đồi núi.
  13Các đồng cỏ đầy dẫy gia súc,
   các thung lũng tràn ngập ngũ cốc.
  Mọi thứ trên đất đều reo mừng.