55

Mbơh Sơm Ma Nau Ƀư Rai Phung Djơh Mhĭk

 Nau mprơ di ma gong rêng nau mprơ Y-David
1Ơ Brah Ndu, rkêng tôr may ma nau gâp mbơh sơm.
 Jêh ri lơi du krap đah nau gâp kuăl vơh vơl.
2Iăt nau gâp jêh ri plơ̆ lah đong
 Gâp hơp hơr kuăl vơl jêh ri nđêng nhhiăng
3Yor bâr nơm rlăng jêh ri nau tun jot tă bơh phung ƀai.
 Yorlah khân păng ntop nau kue ma gâp.
 Jêh ri khân păng tĭng gâp ma nau nuih janh.
4Nuih n'hâm gâp bêng ma nau râp sâr tâm nuih n'hâm.
 Jêh ri nau klach khĭt ƀư ndrot gâp.
5Nau klach jêh ri nau nsâr tât ƀư ma gâp
 Nau klach jêh ri nau râp sâr nkum gâp.
6Gâp lah: Ơ, tơlah gâp geh năr tâm ban ma pluk. Pôri, gâp dơi mpăr du, jêh ri geh nau đăp mpăn
7Di ngăn, gâp mra du ngai gâp mra gŭ tâm bri rdah
8Gâp mra mƀih mƀâp du krap ndal klach sial katang, sial vănh blông
9Ơ Kôranh Brah, rvăn lơi khân păng jêh ri tâm rluk nau khân păng ngơi, Yorlah gâp saơ jêh tâm ƀon toyh geh nau ƀai jêh ri nau tâm lơh tâm dong.
10Măng nâm nar khân păng ƀư nau nây ndăch jum pêr ƀon nây.
 Nau kue jêh ri nau plăch rlăm gŭ tâm nklang păng
11Nau sa ƀĭt ƀer gŭ tâm nklang păng
 Nau tâm jot jêh ri nau luch ndơm mâu ƀah đah trong păng
12Mâu tăp nơm rlăng ma gâp ôh suai rak gâp.
 Tơlah pô nây gâp dơi dơn yơh
 Mâu tăp nơm rlăng ma gâp tâm rmot ma gâp.
 Tơlah pô nây, gâp mra du krap đah păng.
13Ƀiălah may yơh jêng nơm tâm ban ma gâp.
 May nơm jêng băl gâp, jêh ri mĭt jiăng gâp
14Phung he ho tâm nchră ndrel ma nau ueh rong ngăn
 He hăn ndrel n'grup phung âk ta ngih Brah Ndu
15Ăn nau khĭt nhup khân păng gơnh ro.
 Ăn khân păng jur gŭ rêh tâm ntuk phan
 Yorlah nau ƀai gŭ tâm ngih khân păng, tâm nklang khân păng.
16Bi gâp, gâp mra kuăl mbơh sơm ma Brah Ndu
 Jêh ri Yêhôva mra rklaih gâp.
17Ôi, mhaơ jêh ri nklang bôk nar, gâp mra nter vơh ma nau rngot jêh ri nđêng. Jêh ri Păng mra tăng bâr gâp.
18Păng tâm chuai gâp bơh nau tâm lơh, jêh ri ăn nau đăp mpăn ma gâp. Yorlah âk ngăn phung uch tâm lơh đah gâp
19Brah Ndu jêng brah, geh jêh bơh kăl e ƀaƀơ n'ho ro, mra iăt jêh ri mplơ̆ sĭt ma khân păng (Sêla)
 Yorlah tâm khân păng mâu geh nau rgâl ôh.
 Mâu lĕ khân păng klach ma Brah Ndu.
20Phung mhĭk rơm ti, gay ma ƀư ma phung bunuyh geh nau đăp mpăn ndrel ma păng, păng rơih lơi nau tâm rnglăp.
21Bâr mbung păng ngơi song ngăn.
 Ƀiălah nau tâm lơh gŭ tâm nuih n'hâm păng.
 Nau ngơi ueh mbĭr tâm ban ma ngi
 Ƀiălah jêng đao tok rơm lơi jêh.
22Juih nau jâk may ma Yêhôva, Păng mra kơl yơk nhhơr may, păng mâu ăn phung geh nau song srăng mpât n'gơ
23Ƀiălah may yơh Brah Ndu, mra njur khân păng tâm ntu jru nau rai lôch.
 Phung bunuyh rung mham, jêh ri luch ndơm, nau rêh Păng mâu dơi tât klong nar tâm nal ma nau rêh păng.
 Kôranh Brah mra nklơ̆ khân păng tup tâm ntu roh rai. Ƀiălah gâp, gâp rnơm ma Brah Ndu.