37

Mbu Nâm Rnơm Ma Yêhôva Geh Nau Đăp Mpăn Jêh Ri Nau Uh Ah Ma Phung Ƀai

 Nau mprơ ơm Y-David
1Lơi ta rung may nơm yor phung ƀai ôh
 Mâu dơi kơnh lĕ phung ƀư nau kue
2Yorlah bu mra rek khân păng gơnh nâm bu gơ̆. Jêh ri khân păng mra klêu tâm ban ma gơ̆ ndrêh.
3nơm hom ma Brah Ndu jêh ri ƀư nau ueh.
 Pôri mbu mra ăn may gŭ tâm n'gor Păng jêh ri mbu mra siăm may ma nau nanê̆ Păng.
4Maak hom may nơm tâm Yêhôva, jêh ri Păng mra ăn ma may nau nuih n'hâm may uch.
5Jao trong may ma Yêhôva.
 Rnơm ma Păng, jêh ri Păng mra ăn jêh nau nây
6Păng mra tâm mpơl nau song may tâm ban ma nau ang.
 Jêh ri nau di may tâm ban ma nar nklang bôk
7Gŭ rklăk ta năp Yêhôva, jêh ri kâp gân ma Păng.
 Lơi ăn rung may nơm yor du huê bunuyh dơi tâm trong Păng.
 Yor bunuyh dơi ƀư lĕ nau Păng uch ƀư mhĭk
8Dun nau ji nuih, chalơi nau khek Lơi ƀư rung may nơm ôh, nau nây mra njun leo may ma nau mhĭk.
9Yorlah phung ƀai bu mra koh lơi,
 Ƀiă lah phung kâp gân ma Yêhôva mra krâm neh ntu
10Hôm bât lât phung ƀai mra rai yot may mra uănh ntuk Păng, nanê̆ mâu hôm ôh.
11Ƀiă lah phung oh mon mra krâm neh ntu jêh ri mra gŭ hâk răm nau đăp mpăn bêng ler.
12Nơm rlăng tâm nchră ƀư mhĭk ma nơm song srăng.
 Jêh rket sêk uch ƀư ma ôbăl.
13Brah Ndu mra mưch rmot Păng
 Yorlah saơ nar tâm rmal Păng dăch tât
14Phung ƀai tok đao jêh ri van ma khân păng.
 Gay ma ăn prah nơm rêh ni jêh ri nơm o-ach.
 Gay ma nkhĭt phung hăn tâm trong song
15Đao khân păng mra ntâp nuih n'hâm khân păng nơm.
 Jêh ri na khân păng mra deh
16Nơm song geh djê̆ ndơ jêng ueh lơn ma rmeh rmai phung ƀai geh.
17Yorlah ti nơm mhĭk mra deh
 Ƀiă lah Yêhôva yơk rdâng an phung song.
18Yêhôva gĭt nar phung rah vah jêh ri drăp khân păng krâm mra gŭ n'ho ro.
19Bu mâu mra ƀư bêk khân păng ôh dôl nau rêh ni; Tâm nar sa-sât ji-ngot khân păng mra hơm.
20Ƀiă lah phung ƀai mra rai yot
 Phung rlăng Yêhôva mra jêng tâm ban ma ngi kon biăp.
 Khân păng mra rai lêk roh hêt nâm bu mbrui unh nhhuk.
21Nơm ƀai chan jêh ri Păng mâu mplơ̆ sĭt ôh.
 Ƀiă lah nơm song blau yô̆ jêh ri Păng ăn
22Phung Brah Ndu ăn nau ueh uĭn mra krâm neh ntu.
 Ƀiă lah phung Păng rtăp bu mra nkhĭt lơi
23Yêhôva ăn nâp nhuat du huê bunuyh
 Jêh ri ôbâl gŭ maak tâm trong Păng
24Nđâp tơ lah Păng prah, Păng mâu mra rai lôch ôh.
 Yorlah Yêhôva chông an ma ti Păng.
25Gâp ho jêng jêh ndăm, aƀaơ gâp ho ranh jêh;
 Ƀiă lah gâp mâu mâp saơ ôh bu chalơi nơm song.
 Mâu mâp saơ lĕ phung kon sau khân păng nsong ƀư dan, dăn ndơ sông sa bu.
26Ăp năr Păng blau yô̆ jêh ri ăn bu chan;
 Jêh ri phung kon sau Păng geh nau ueh uĭn
27Der nau mhĭk, jêh ri ƀư nau ueh
 Pôri mra gŭ n'ho ro.
28Yorlah Yêhôva rong ma nau song
 Mâu chalơi ôh-phung kloh ueh Păng
 Chiă uănh khân păng ƀaƀơ.
 Ƀiălah kon sau phung ƀai bu mra nkhĭt lơi
29Phung song mra dơn neh ntu, jêh ri khân păng mra gŭ ta nây ƀaƀơ.
30Trôm mbung bunuyh song ngơi nau blau mĭn
 Jêh ri mpiăt păng nkoch nau song.
31Nau vay Brah Ndu păng, gŭ tâm nuih n'hâm păng. Jâng păng mâu prah ôh
32Nơm ƀai rmơch nơm song
 Joi gay ma nkhĭt ôbăl.
33Brah Yêhôva mâu mra chalơi khân păng tâm ti phung ƀai
 Tâm nar phat dôih Păng mâu mra tâm rmal lĕ.
34Kâp gân hom ma Yêhôva tĭng trong Păng
 Jêh ri Păng mra n'hao may ăn dơn krâm neh ntu. may mra saơ tơ lah bu koh lơi phung ƀai
35Gâp mâp saơ jêh phung ƀai geh nau katang toyh păng, jêng toyh tâm ban ma tơm si kuê̆ ndrêh.
36Ƀiălah păng rgăn, jêh ri aơ, mâu hôm saơ păng ôh.
 Gâp joi păng, ƀiălah mâu mâp.
37Sek uănh hom ma bunuyh rah vah, jêh ri uănh ma bunuyh song, Yorlah dăch ma lôch mra tât ma bunuyh đăp mpăn.
38Ƀiălah phung rlau nau vay, mra dơn nau rai yot ndrel.
 Bu mra koh lơi phung ƀai tâm nar dăch lôch
39Ƀiălah nau tâm rklaih phung song luh tă bơh Yêhôva
 Kôranh Brah jêng pôih n'gang khân păng tâm nau rêh ni.
40Yêhôva koh dong jêh ri kơl rklaih khân păng Kôranh Brah rklaih khân păng bơh ti phung ƀai, jêh ri ăn khân păng jêng kon me
 Yorlah khân păng krap mbe tâm Kôranh Brah.