37

Thơ Đa-vít

1Đừng bực tức vì kẻ bất lương,
Đừng ghen tị kẻ làm điều phi pháp,
2Vì họ sẽ như cỏ héo hắt,
Tàn tạ như cỏ xanh bị cắt.
3Hãy tin cậy Chúa và làm điều thiện,
An cư lạc nghiệp, bồi dưỡng tâm thân
4Hãy vui thỏa trong Chúa Hằng Hữu,
Ngài sẽ cho con điều ước mơ.
5Hãy giao phó mọi việc cho Chúa,
Hết lòng tin cậy Ngài,
Ngài sẽ giúp đỡ con,
6Ngài sẽ làm sáng tỏ lý cớ của con,
Lòng ngay thẳng sẽ rực rỡ dưới ánh dương.
7Hãy yên lặng trước Chúa Hằng Hữu
Và bền lòng chờ đợi Ngài;
Đừng bực bội vì kẻ ác thành công,
Khi họ thực hiện mưu sâu kế độc.
8Hãy kìm hãm cơn nóng nảy, giận cuồng,
Sự nóng giận chỉ xui con làm ác.
9Vì kẻ ác rồi sẽ bị diệt vong,
Còn ai chờ Chúa được nhiều ruộng nương.
10Chẳng bao lâu, kẻ ác sẽ không còn,
Dù muốn tìm, cũng chẳng bao giờ thấy.
11Nhưng người khiêm nhu sẽ thừa hưởng đất đai,
Và vui cảnh thái bình.
12Kẻ ác giận dữ nghiến răng,
Âm mưu hại người công chính,
13Nhưng Thượng Đế cười vang,
Vì Ngài biết ngày đoán phạt họ đã gần.
14Kẻ ác tuốt kiếm, giương cung
Để hại người nghèo thiếu, khốn cùng,
Và giết người ngay lành;
15Nhưng gươm sẽ đâm ngược vào tim họ,
Và cung tên họ cũng gãy tan.
16Chút đỉnh tài vật của người công chính,
Còn quý hơn của cải dư dật của nhiều kẻ ác.
17Vì tay kẻ ác sẽ gãy nát,
Nhưng Chúa nâng đỡ người hiền lương.
18Chúa biết số ngày người thiện lành,
Ngài cho họ cơ nghiệp vĩnh cửu.
19Họ không tuyệt vọng lúc khó khăn,
Giữa nạn đói kém vẫn no đủ.
20Nhưng kẻ ác sẽ hư vong,
Các kẻ thù Chúa Hằng Hữu sẽ biến mất,
Như cỏ hoa ngoài dồng,
Tiêu tan như mây khói.
21Kẻ ác mượn rồi không trả,
Nhưng người công chính rộng lòng cho không.
22Ai được Chúa ban phúc,
Sẽ thừa hưởng đất đai;
Còn Ngài nguyền rủa ai,
Họ hẳn bị tiêu diệt.
23Chúa Hằng Hữu xếp đặt bước đi của
người công chính,
Ngài ưa thích đường lối người.
24Dù vấp ngã, người không nằm dài,
Vì có Chúa Hằng Hữu nắm tay.
25Từ lúc thiếu niên cho đến tuổi già,
Tôi chưa thấy Chúa bỏ rơi người công chính,
Hoặc để con cháu họ đi ăn mày.
26Họ luôn luôn rộng rãi cho vay,
Dòng dõi họ hưởng phúc đầy tràn.
27Người bỏ điều ác, làm điều lành
Sẽ có nhà ở trường tồn.
28Vì Chúa Hằng Hữu yêu điều ngay thẳng,
Không bỏ rơi người thánh của Ngài,
Nhưng bảo vệ họ luôn luôn;
Còn dòng dõi kẻ ác bị diệt vong.
29Người công chính sẽ thừa hưởng đất đai,
Và sống tại đó mãi mãi.
30Người công chính nói lời khôn ngoan,
Miệng lưỡi luôn thật thà đoan chính,
31Người gìn giữ luật pháp Chúa trong lòng,
Nên bước đi vững vàng.
32Những kẻ ác rình rập đợi chờ,
Tìm phương giết người công chính,
33Nhưng Chúa không phó người cho họ,
Cũng không kết tội khi người bị xét xử.
34Hãy chờ đợi Chúa Hằng Hữu,
Và vâng giữ đường lối Ngài,
Ngài sẽ nâng đỡ đề cao,
Cho con thừa hưởng đất đai,
Con sẽ thấy kẻ ác bị hủy diệt.
35Ta đã chứng kiến kẻ độc ác, bạo tàn
Bành trướng như cây bách Li-ban.
36Nhưng nó qua đi, không còn nữa,
Ta tìm kiếm, nhưng chẳng thấy.
37Con hãy nhìn người thiện hảo, ngay lành,
Cuộc đời họ kết thúc trong bình an.
38Còn kẻ ác cùng nhau bị diệt,
Họ đâu còn con cháu, tương lai.
39Chúa Hằng Hữu cứu người công chính,
Ngài là nơi ẩn trú lúc gian nan.
40Chúa Hằng Hữu đưa tay cứu giúp,
Vì họ tin cậy, nương náu nơi Ngài,
Ngài giải cứu họ khỏi phường ác gian.