6

Nau Mbơh Sơm Dăn Nau Yô̆ Tâm Mông Rêh Ni Ma Phung Kôranh Mprơ

 Dong gong rêng, tâm di bâr sêminit, nau mprơ ơm David
1Ơ Yêhôva, lơi ta nduyh gâp, dôl may nuih
 Lơi may dong gâp, dôl may khek,
2Yô̆ nđach an ma gâp, Ơ Yêhôva, ƀư bah an gâp, Yorlah gâp jêng rdja
3Nđâp ma huêng gâp uh ah ngăn,
 Bi may, Ơ Yêhôva ndah jo?
4Lo văch, Ơ Yêhôva sâm rklaih an huêng gâp: Sâm rklaih an gâp yor nau ueh may
5Yor tâm nau khĭt mâu hôm kah gĭt ma may ôh
 Mbu mra mât ton ma may tâm
 Ƀon phung Khĭt?
6Dut n'hâm jêh nau gâp nter
 Ăp măng gâp nhĭm, luh dak măt tât be sưng bêch.
 Sưng gâp bêch be yor nau gâp nhĭm
7Măt gâp song broy yor ma nau rngot, păng jêng mŭnh jêh yor ma lĕ rngôch phung rlăng đah gâp.
8Ơ phung ƀư nau kue, du ăn ngai đah gâp
 Yorlah Yêhôva tăng jêh nau gâp nter nhĭm
9Yêhôva tăng jêh nau gâp vơh vơl
 Yêhôva dơn nau gâp mbơn sơm.
10Lĕ phung rlăng đah gâp mra bêk jêh ri uh ah ngăn;
 Khân păng mra seng du, jêh ri nau bêk mra nkum khân păng.