6

Tơlơi Iâu Laĭ Kơ Tơlơi Djru Amăng Mông Rŭng Răng

Kơ pô gai ayŭ. Tơlơi bơni hơơč Dawid kiăng kơ adoh hăng go̱ng.
  1Ơ Yahweh anăm ƀuăh pơkra kâo tơdang Ih hil ôh,
   anăm pơkơhma̱l hĭ kâo tơdang Ih nač ôh.
  2Pap khăp kơ kâo bĕ, Ơ Yahweh ăh, yuakơ kâo tơdu rơmơ̆n đơi;
   pha brơi kơ kâo tơlơi kơtang bĕ, yuakơ kâo gleh rơmơ̆n biă mă.
  3Bơngăt jua kâo ăt rŭng răng biă mă.
   Ơ Yahweh, hơbĭn sui Ih ăt dŏ pơtrưĭ ƀu kiăng djru kơ kâo ôh lĕ?

  4Rai pơklaih kâo bĕ, Ơ Yahweh hơi;
   hăng tơlơi khăp hiam klă Ih yơh rơkâo Ih anăm brơi ôh arăng pơdjai hĭ kâo.
  5Ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi djă̱ hơdơr kơ Ih tơdơi kơ ñu djai laih;
   ƀu hơmâo hlơi pô ôh bơni hơơč kơ Ih amăng Seôl jing anih hlung dơlăm ƀing djai anŭn.

  6Kâo tơdu rơmơ̆n nanao yơh mơ̆ng tơlơi kơŭ kơuăn;
   rĭm mlam anih pĭt kâo mơsăh yuakơ kâo hia,
   laih anŭn sưng pĭt kâo bă hăng ia mơta yơh.
  7Mơta kâo rơgah rơgañ yuakơ rơngot hơning,
   tơdu ƀu rơđah yuakơ abih bang tơlơi ƀing rŏh ayăt kâo yơh ngă.

  8Đuaĭ ataih bĕ mơ̆ng kâo, Ơ abih bang ƀing ngă tơlơi jŭ̱ sat,
   yuakơ Yahweh hơmư̆ laih hiăp kâo čŏk hia.
  9Yahweh hơmư̆ tơlơi kâo iâu kwưh kơ tơlơi djru,
   laih anŭn Ñu či mă tŭ hơdôm tơlơi kâo iâu laĭ yơh.
  10Abih bang ƀing rŏh ayăt kâo Ơi Adai či pơmlâo hĭ yơh;
   amăng tơlơi rŭng răng blĭp blăp yơh ƀing gơñu či kơdŭn đuaĭ hĭ mlâo biă mă yơh.