30

Cảm Tạ CHÚA Vì Ðược Giải Cứu và Thoát Chết

Thơ của Ða-vít

Bài ca trong Lễ Cung Hiến Nhà CHÚA

  1CHÚA ôi, con tôn ngợi Ngài, vì Ngài đã nhấc con lên,
  Ngài đã không để những kẻ chống nghịch con được dịp vui mừng vì cớ con.
  2Lạy CHÚA, Ðức Chúa Trời của con,
  Con kêu cầu Ngài, và Ngài đã chữa lành con.
  3CHÚA ôi, Ngài đã đem linh hồn con ra khỏi cõi chết;
  Ngài đã giữ con sống, để con không bị xuống vực sâu.

  4Hỡi các thánh đồ, hãy ca hát tôn ngợi CHÚA,
  Hãy dâng những lời cảm tạ lên danh thánh của Ngài;
  5Vì cơn giận của Ngài chỉ vài giây phút,
  Nhưng ân huệ của Ngài dài trọn cả đời.
  Sự than khóc chỉ tạm trú qua đêm,
  Nhưng sự vui mừng sẽ đến vào buổi sáng.

  6Về phần con, trong khi được thịnh vượng, con nói rằng,
  “Tôi sẽ không bao giờ bị rúng động.”
  7CHÚA ôi, nhờ ân huệ của Ngài, Ngài lập con vững vàng như một ngọn núi;
  Nhưng khi nào Ngài ẩn mặt, con liền bị khủng hoảng ngay.

  8CHÚA ôi, con kêu cầu Ngài,
  Con hướng về CHÚA cầu khẩn rằng,
  9“Ðể con bị đổ máu, để con phải đi xuống vực sâu, có lợi gì chăng?
  Chẳng lẽ tro bụi sẽ ca ngợi Ngài sao?
  Chúng há sẽ rao truyền đức thành tín của Ngài ư?
  10CHÚA ôi, xin dủ nghe con và tỏ lòng khoan dung đối với con;
  CHÚA ôi, cầu xin Ngài luôn làm Ðấng giúp đỡ con.”

  11Ngài đã biến nỗi sầu thảm của con thành điệu nhảy múa;
  Ngài đã cổi áo tang của con và mặc cho con bằng niềm vui,
  12Ðể linh hồn con ca ngợi Ngài, vì không thể im lặng được.
  Lạy CHÚA, Ðức Chúa Trời của con, con sẽ cảm tạ Ngài mãi mãi.