65

Bài ca của Đa-vít - Soạn cho nhạc trưởng

1Thưa Thượng Đế,
Ở Si-ôn người ta mong đợi
Và sẵn sàng ca ngợi
Để thực hiện lời thề
2Vì Chúa nghe lời cầu nguyện,
Nhân loại sẽ đến với Ngài.
3Con bị tội ác chi phối,
Nhưng Chúa tẩy sạch lỗi lầm.
4Phúc cho người được Chúa chọn,
Được Ngài cho đến gần,
Và cư trú trong tiền đình nhà Chúa;
Chúng con sẽ thỏa mãn trong nơi tốt đẹp,
Tức là Đền thánh của Ngài.
5Chúa nhậm lời, giải cứu chúng con
Bằng những công việc đáng sợ:
Thượng Đế là Đấng Giải cứu,
Là Hy vọng của các dân khắp đất,
Và của các miền biển xa xăm.
6Chúa dùng sức mạnh an bài núi non,
7Dập tắt tiếng biển gào, sóng thét,
Dẹp tan cơn rối loạn loài người.
8Các dân ở cuối cùng mặt đất,
Đều kinh sợ thấy dấu lạ Chúa làm.
Chúa khiến cả rạng đông và hoàng hôn,
Đều hoan lạc reo hò, ca ngợi.
9Chúa viếng thăm, tưới nước địa cầu,
Làm cho đất phì nhiêu màu mỡ;
Dòng sông Thượng Đế chảy tràn lan.
Chúa cung cấp ngũ cốc, lương thực,
10Nhuần gội luống cày, cho đất nhuyễn,
Và ban phúc lành cho hoa thắm, quả tươi.
11Đức nhân từ Ngài như vương miện
Đặt trên đầu năm tháng,
Dấu chân Chúa in hằn màu mỡ,
12Sương móc nhỏ giọt trên đồng nội,
Núi đồi lưng thắt bằng vui mừng;
13Bò, chiên phủ khắp trên đồng cỏ,
Thung lũng tràn đầy thóc lúa, ngô...
Nhân dân hoan hỉ, hát ca, reo hò.