120

Xin CHÚA Cứu Khỏi Kẻ Giả Dối

  1Trong cơn hoạn nạn tôi kêu cầu CHÚA,
  Và Ngài đã đáp lời tôi.
  2CHÚA ôi, xin giải cứu con khỏi môi dối trá,
  Và khỏi lưỡi lọc lừa.

  3Hỡi lưỡi dối trá gian ngoa kia, Ngài sẽ làm gì cho ngươi?
  Ngài sẽ làm gì nữa cho ngươi đây?
  4Ngài sẽ dùng những tên nhọn của người dũng sĩ,
  Và những than lửa hừng của bụi cây chổi cho ngươi.

  5Khốn thay cho tôi, vì tôi trú ngụ ở Mê-séc,
  Vì tôi ở giữa các trại tại Kê-đa.
  6Linh hồn tôi đã sống quá lâu với những kẻ ghét hòa bình.
  7Tôi yêu chuộng hòa bình,
  Nhưng khi tôi nói đến hòa bình, chúng chỉ muốn chiến tranh.