120

Klei Wah Lač Akâo Klei Đru

Klei phung hiu nao kơ ƀuôn doh jăk mmuñ.
  1Hlăm klei knap mñai kâo krao kơ Yêhôwa,
   leh anăn kơ ñu lŏ wĭt lač kơ kâo.
  2Ơ Yêhôwa, bi mtlaih mngăt kâo mơ̆ng ƀăng kƀông luar,
   leh anăn mơ̆ng êlah mplư.
  3Ya Yêhôwa srăng brei kơ ih,
   leh anăn ya ñu srăng lŏ ngă kơ ih, Ơ êlah mplư?
  4Ñu srăng bi kmhal ih hŏng ƀrăm knur phung kahan,
   hŏng hdăng hlơr kyâo hngô!

  5Knap mñai yơh kâo, kyua kâo dôk mbĭt hŏng phung Mêsek,
   leh anăn dôk ti krah phung sang čhiăm čar Kêdar!
  6Sui leh kâo dôk
   mbĭt hŏng phung bi êmut kơ klei êđăp ênang.
  7Kâo čiăng kơ klei êđăp ênang,
   ƀiădah tơdah kâo blŭ, diñu čiăng kơ klei bi blah.