66

Klei Mmuñ Bi Mni leh anăn Hơêč Hmưi kơ Aê Diê

Kơ khua phung mmuñ. Sa klei mmuñ. Sa klei mmuñ hđăp.
  1Brei jih lăn ala ur hơ̆k bĕ kơ Aê Diê;
   2mmuñ bĕ klei guh kơang kơ anăn ñu,
   bi mni kơ ñu bĕ.
  3Lač bĕ kơ Aê Diê, “Bruă ih bi krưp êdi!
   Klei ktang ih prŏng snăk tơl
   phung roh ih buôn huĭ ti anăp ih.
  4Jih jang lăn ala kkuh mpŭ kơ ih;
   diñu mmuñ bi mni kơ ih;
   diñu mmuñ bi mni kơ anăn ih.” (Sêla)

  5Hriê dlăng bruă Aê Diê ngă leh;
   ñu ngă bruă bi krưp ti krah phung mnuih.
  6 Ñu bi mlih êa ksĭ brei jing lăn thu;
   mnuih êbat jơ̆ng găn êa krông.
   Ti anôk anăn hmei mâo klei hơ̆k mơak kyua ñu.
  7Ñu kiă kriê hlŏng lar hŏng klei myang ñu,
   ală ñu čuă dlăng phung găp djuê mnuih.
   Đăm brei phung bi kdơ̆ng bi mđĭ digơ̆ pô ôh. (Sêla)

  8Ơ phung ƀuôn sang, bi mni bĕ kơ Aê Diê drei,
   brei arăng hmư̆ asăp klei drei bi mni kơ ñu.
  9Ñu yơh pioh drei ăt dôk hdĭp,
   leh anăn amâo brei jơ̆ng drei ksak ôh.
  10Kyuadah ih lông dlăng leh hmei, Ơ Aê Diê;
   ih lông dlăng leh hmei msĕ si bi doh prăk.
  11Ih kpuh hmei lĕ hlăm ñuăl;
   ih brei hmei gui ktrŏ.
  12Ih brei phung roh ktư̆ juă hmei;
   hmei găn leh pui leh anăn êa;
   ƀiădah ih ăt atăt hmei leh kơ anôk mâo mnơ̆ng êbeh dlai.
  13Kâo srăng mŭt hlăm sang yang ih ba mnơ̆ng myơr čuh;
   kâo srăng bi sĭt klei kâo ƀuăn leh kơ ih,
  14klei ƀăng kƀông kâo ƀuăn,
   leh anăn ƀăng êgei kâo blŭ leh êjai kâo knap mñai.
  15Kâo srăng myơr kơ ih mnơ̆ng myơr čuh êmŏng,
   mbĭt hŏng săp pui prăi biăp knô.
   Kâo srăng myơr êmô knô leh anăn bê knô. (Sêla)

  16Hriê dôk hmư̆ bĕ, Ơ jih jang phung huĭ mpŭ kơ Aê Diê,
   leh anăn kâo srăng yăl dliê klei ñu đru leh kâo.
  17Kâo ur kraih leh kơ ñu,
   leh anăn êlah kâo mmuñ bi mni kơ ñu.
  18Tơdah kâo khăp pioh leh klei wê hlăm ai tiê kâo,
   Khua Yang amâo dôk hmư̆ kâo ôh.
  19Ƀiădah sĭt nik Aê Diê hmư̆ leh;
   ñu mđing leh knga kơ asăp kâo wah lač.
  20Mpŭ mni kơ Aê Diê,
   kyuadah ñu amâo tuôm hngah klei kâo wah lač ôh,
   kăn ñu sua mă rei klei ñu khăp mơ̆ng kâo!