91

Yêhôwa Jing Pô Mgang Drei

  1Hlei pô dôk hlăm anôk hgăm Pô Ti Dlông Hĭn
   srăng mdei ti êyui Pô Mâo Jih Klei Myang.
  2Kâo srăng lač kơ Yêhôwa,
   “Ih jing anôk kâo đuĕ dăp leh anăn kđông mgang kâo,
   Aê Diê kâo, pô kâo knang”.
  3Ñu yơh srăng bi mtlaih ih mơ̆ng ñuăl pô wăk čĭm,
   leh anăn mơ̆ng klei ruă tưp bi mdjiê.
  4Ñu srăng guôm ih hŏng siap ñu,
   leh anăn ih srăng đuĕ dăp ti gŭ siap ñu;
   klei sĭt suôr ñu jing khil prŏng leh anăn kđông mgang.

  5Ih amâo srăng huĭ ôh kơ klei jŭ jhat êjai mlam,
   kăn huĭ kơ ƀrăm phiơr êjai hruê rei;
  6Kăn huĭ kơ klei ruă tưp bi mdjiê truh êjai mmăt,
   kăn huĭ kơ klei bi rai ngă êjai yang hruê dơ̆ng rei.
  7Sa êbâo čô dưi lĕ êbuh ti djiêu ih,
   leh anăn pluh êbâo čô tĭng hnuă ih;
   ƀiădah klei anăn amâo srăng truh kơ ih ôh.
  8Ih srăng dlăng hŏng ală ih,
   leh anăn ƀuh knŏng klei bi kmhal djŏ kơ phung ƀai.
  9Tơdah ih brei leh Yêhôwa jing anôk ih đuĕ dăp,
   ih mjing leh Pô Ti Dlông Hĭn anôk ih dôk,
  10Amâo mâo sa mta klei jhat srăng truh kơ ih ôh,
   kăn srăng mâo sa mta klei ruă tưp nao giăm sang čhiăm ih rei.

  11 Kyuadah ñu srăng mtă kơ phung dĭng buăl jăk ñu
   mgang ih hlăm jih jang êlan ih hiu.
  12 Diñu srăng pŭ ih hlăm kngan diñu,
   huĭdah jơ̆ng ih sô̆ hŏng boh tâo.
  13 Ih srăng juă ti dlông êmông gu leh anăn ala kpơ̆ng;
   ih srăng juă lin êđai êmông gu leh anăn ala.

  14Aê Diê lač, “Kyuadah hlei pô khăp kơ kâo, kâo srăng bi mtlaih ñu;
   kâo srăng mgang ñu, kyuadah ñu thâo kral anăn kâo.
  15Ñu srăng iêu wah lač kơ kâo, kâo srăng lŏ wĭt lač kơ ñu;
   kâo srăng dôk mbĭt hŏng ñu hlăm klei rŭng răng;
   kâo srăng bi mtlaih ñu leh anăn mpŭ kơ ñu.
  16Kâo srăng bi mơak kơ ñu hŏng klei brei ñu dôk hdĭp sui,
   leh anăn bi êdah klei kâo bi mtlaih kơ ñu”.