15

Si Aê Diê Čiăng Mnuih Jing

Klei mmuñ hđăp Y-Đawit.
  1Ơ Yêhôwa, hlei pô dưi dôk hlăm sang čhiăm ih?
   Hlei pô dưi dôk ti čư̆ doh jăk ih?
  2Pô êbat hŏng klei kpă, ngă klei djŏ,
   leh anăn blŭ klei sĭt nik mơ̆ng ai tiê ñu;
  3pô amâo mčeh ôh hŏng êlah ñu,
   kăn ngă jhat rei kơ găp ñu,
   kăn bi hêñ rei pô riêng gah ñu;
  4ñu bi êmut kơ pô hngah kơ Yêhôwa,
   ƀiădah ñu mpŭ kơ phung gưt kơ Yêhôwa;
  wăt tơdah klei ñu kat asei jing klei luč kơ ñu,
   ñu amâo bi mlih klei anăn ôh.
  5Ñu amâo brei ôh arăng čan prăk ñu hŏng klei čiăng ƀơ̆ng mnga,
   kăn mă tŭ rei ngăn sun čiăng ngă kơ phung ênuah.
   Hlei pô ngă snăn amâo srăng tuôm mgei ôh.