66

Thơ Đa-vít - Soạn cho nhạc trưởng

1Cả thế giới, hãy reo mừng ca tụng
2Ca ngợi, tôn vinh Danh Ngài
3Hãy thưa với Thượng Đế: Công tác Ngài đáng sợ!
Bọn thù nghịch đầu hàng Chúa vì quyền năng vĩ đại.
4Cả thế giới sẽ thờ phụng Chúa,
Hát ca chúc tụng Danh Ngài.
5Hãy đến xem công tác Chúa,
Ngài đối xử với loài người cách đáng sợ!
6Chúa biến biển cả thành đất khô
Cho con người đi bộ qua lòng sông
Vì thế ta hân hoan trong Ngài.
7Chúa dùng quyền năng cai trị đời đời,
Mắt Chúa quan sát các dân tộc,
Bọn phản nghịch đừng tự tôn tự đại.
8Nhân dân hãy chúc tụng Thượng Đế
Reo hò vang dội tung hô Ngài.
9Chúa bảo vệ mạng sống ta
Giữ chân ta không trợt ngã.
10Thưa Thượng Đế,
Chúa từng thử nghiệm chúng con,
Luyện chúng con như luyện bạc.
11Chúa để chúng con sa lưới,
Tra lưng chúng con vào hoạn nạn,
12Cho người ta đè đầu cưỡi cổ chúng con.
Chúng con gặp cảnh nước sôi, lửa bỏng
Nhưng Chúa đưa chúng con vào chỗ an ninh.
13Con sẽ đem tế lễ thiêu lên Đền thờ Chúa,
Con sẽ trả xong các lời khấn hứa,
14Những điều miệng con hứa nguyện,
Trong những giờ phút gian truân.
15Con sẽ dâng lên Chúa sinh tế thiêu,
Mùi thơm của dê đực, bò tơ và dê béo.
16Tất cả những người kính sợ Chúa,
Hãy đến nghe tôi tường thuật
Những việc diệu kỳ Chúa thực hiện.
17Miệng lưỡi tôi kêu cầu và tôn cao Chúa.
18Nếu lòng tôi xu hướng về tội ác,
Chúa hẳn không nhậm lời tôi.
19Nhưng quả Chúa nghe tôi
Nhậm lời tôi cầu nguyện.
20Chúa đáng chúc tụng muôn đời
Vì Chúa không khước từ lời cầu nguyện,
Và tiếp tục thương xót tôi không ngừng.