77

Klei Bi Juh Êjai Mâo Klei Knap Mñai

Kơ khua phung mmuñ tui si Yêduthun. Klei mmuñ hđăp Y-Asap.
  1Kâo ur kraih kơ Aê Diê, kâo krao kơ Aê Diê;
   čiăng kơ ñu dưi hmư̆ asăp kâo.
  2Ti hruê rŭng răng kâo duah Khua Yang.
   Êjai mlam kâo yơr kngan kâo, amâo êmăn ôh;
   ƀiădah mngăt kâo amâo mâo klei bi juh ôh.
  3Tơdah kâo hdơr kơ ih, Ơ Aê Diê, kâo krao;
   kâo dôk ksiêm mĭn, leh anăn mngăt kâo djiê hwăt. (Sêla)
  4Ih amâo brei kâo pĭt ôh;
   kâo rŭng răng tơl amâo dưi blŭ ôh.
  5Kâo ksiêm mĭn kơ hruê mphŭn dô,
   kâo hdơr kơ thŭn ênuk đưm đă.
  6Kâo dôk mĭn êjai mlam kơ klei kâo mmuñ;
   kâo ksiêm mĭn hlăm ai tiê kâo, leh anăn mngăt kâo duah bi nik.

  7Khua Yang srăng hngah nanao mơ̆
   leh anăn amâo lŏ pap kơ kâo ôh?
  8Klei khăp ñu ruê̆ leh hlŏng lar mơ̆?
   Klei ñu ƀuăn luč nanao mơ̆?
  9Aê Diê wơr bĭt mơ̆ klei ñu thâo pap?
   Hlăm klei ñu ăl, ñu kơ̆ng leh mơ̆ klei ñu pap? (Sêla)
  10Leh anăn kâo lač, “kâo ênguôt snăk,
   kyua kngan hnuă Pô Ti Dlông Hĭn bi mlih leh”.

  11Kâo srăng hdơr kơ bruă Yêhôwa;
   sĭt nik kâo srăng hdơr kơ bruă yuôm bhăn ih mphŭn dô.
  12Kâo srăng mĭn kơ jih bruă ih ngă leh,
   leh anăn ksiêm kơ klei ih ngă leh.
  13Ơ Aê Diê, êlan ih jing doh jăk;
   hlei yang jing prŏng msĕ si Aê Diê?
  14Ih jing Aê Diê pô ngă klei yuôm bhăn;
   pô bi êdah leh klei myang ih ti krah phung ƀuôn sang.
  15Hŏng păl ktang ih, ih bi tui leh phung ƀuôn sang ih,
   phung anak êkei Y-Yakôp leh anăn Y-Yôsep. (Sêla)

  16Ơ Aê Diê, phung êa ƀuh ih,
   phung êa ƀuh ih, diñu huĭ;
   sĭt nik ƀăng êlam ktư̆ yơ̆ng.
  17Phung knam tuh êa hjan;
   grăm đah hlăm adiê, leh anăn ƀrăm kmlă ih phiơr tar ƀar.
  18Grăm ih đah hlăm angĭn đrŭng;
   kmlă mtrang lăn ala;
   lăn ala ktư̆ yơ̆ng leh anăn mgei.
  19Ih êbat ti êa ksĭ,
   ih găn ti êa êlam,
   ƀiădah kru jơ̆ng ih arăng amâo ƀuh ôh.
  20Ih atăt ba phung ƀuôn sang ih msĕ si sa phung biăp,
   hŏng kngan Y-Môis leh anăn Y-Arôn.