41

Klei Sa Čô Mnuih Ruă Wah Lač

Kơ khua phung mmuñ. Klei mmuñ hđăp Y-Đawit.
  1Jăk mơak yơh pô uêñ kơ phung ƀun ƀin!
   Ti hruê rŭng răng Yêhôwa srăng bi mtlaih diñu.
  2Yêhôwa mgang ñu leh anăn pioh klei hdĭp ñu,
   ñu srăng mâo klei jăk jĭn ti lăn čar,
   leh anăn ih amâo jao ñu ôh kơ klei phung roh ñu čiăng ngă.
  3Yêhôwa srăng đru ñu êjai ñu dôk ruă đih ti jhưng;
   Ih bi hlao jih klei ruă duam ñu.

  4Kâo lač leh, “Ơ Yêhôwa, pap mñai kơ kâo đa;
   bi hlao mngăt kâo, kyuadah kâo ngă soh leh hŏng ih.”
  5Phung roh kâo blŭ kơ kâo hŏng klei ăl:
   “Hbĭl ñu srăng djiê? Hbĭl anăn ñu srăng rai tuč?”
  6Tơdah sa čô hlăm phung diñu hriê dlăng kâo,
   ñu blŭ klei luar,
  êjai ñu mkăm klei wê hlăm ai tiê ñu;
   tơdah ñu kbiă nao, ñu yăl dliê klei anăn tar ƀar.
  7Jih jang phung bi êmut kơ kâo blŭ mhač hdơ̆ng diñu djŏ kơ kâo;
   diñu bi mĭn klei jhat hĭn srăng truh kơ kâo.
  8Diñu lač, “Gơ̆ ruă srăng djiê;
   gơ̆ amâo srăng lŏ kgŭ ôh mơ̆ng anôk gơ̆ đih.”
  9 Wăt mah jiăng kâo giăm hĭn, pô kâo knang,
   pô ƀơ̆ng leh kpŭng kâo,
   yŏng leh kđul ñu čiăng čưng kâo.

  10Ƀiădah, Ơ Yêhôwa, pap mñai kơ kâo đa,
   leh anăn bi kgŭ kâo, čiăng kơ kâo dưi bi wĭt klei năng kơ diñu!
  11Hŏng klei anei kâo thâo ih khăp kơ kâo:
   tơdah phung roh kâo amâo dưi hŏng kâo ôh.
  12Ƀiădah ih krơ̆ng kâo leh kyua klei ênuah kâo,
   leh anăn ih brei kâo dôk ti anăp ih nanao.

  13 Mpŭ mni kơ Yêhôwa, Aê Diê phung Israel,
   mơ̆ng ênuk hlŏng lar kơ ênuk hlŏng lar.
   Amen leh anăn Amen.