110

Yêhôwa leh anăn Mtao Ñu Ruah Leh

Klei mmuñ hđăp Y-Đawit.
  1 Yêhôwa blŭ kơ Khua Yang kâo:
   “Dôk gŭ bĕ tĭng hnuă kâo,
   tơl kâo brei phung roh ih jing mdhô̆ ih trông jơ̆ng.”
  2Mơ̆ng ƀuôn Siôn Yêhôwa srăng brei klei myang giê mtao ih dưi;
   brei ih kiă kriê ti krah phung roh ih.
  3Phung ƀuôn sang ih srăng myơr diñu pô kơ ih
   ti hruê ih atăt gai phung kahan ih kơ klei bi blah. Ti dlông čư̆ doh jăk ih,
   msĕ si êa nguôm ti aguah ưm phung hlăk ai ih srăng hriê kơ ih.

  4 Yêhôwa kat asei leh,
   ñu amâo srăng bi mlih klei ñu mĭn ôh:
  “Ih jing sa čô khua ngă yang hlŏng lar,
   tui si mta khua ngă yang Y-Mêlkisadek.”
  5Khua Yang dôk tĭng hnuă ih;
   ñu srăng bi rai phung mtao ti hruê ñu ngêñ.
  6Ñu srăng phat kđi ti krah phung găp djuê mnuih,
   bi bŏ čar digơ̆ hŏng asei mlei mnuih djiê,
   leh anăn bi rai phung khua kiă kriê tar ƀar lăn ala.
  7Ñu srăng mnăm êa hnoh ti djiêu êlan;
   kyuanăn ñu srăng kngưr boh kŏ hŏng klei dưi.