111

Klei Bi Mni kơ Yêhôwa

  1Bi mni kơ Yêhôwa.
   Kâo srăng bi mni kơ Yêhôwa hŏng jih ai tiê kâo
   hlăm klei bi kƀĭn phung kpă.
  2Jih bruă Yêhôwa jing prŏng êdi!
   jih jang phung mơak hŏng bruă anăn duah čiăng thâo săng digơ̆.
  3Bruă ñu bŏ hŏng klei mpŭ leh anăn klei kdrăm;
   leh anăn klei kpă ênô ñu dôk hlŏng lar.
  4Ñu brei arăng hdơr kơ bruă yuôm bhăn ñu ngă leh;
   Yêhôwa jing jăk leh anăn thâo pap.
  5Ñu brei mnơ̆ng ƀơ̆ng huă kơ phung huĭ mpŭ kơ ñu;
   ñu hdơr nanao kơ klei ñu bi mguôp.
  6Ñu bi êdah leh kơ phung ƀuôn sang ñu klei myang bruă ñu,
   êjai jao kơ digơ̆ ngăn dưn phung găp djuê mnuih.

  7Bruă kngan ñu jing sĭt suôr leh anăn kpă;
   arăng dưi knang kơ jih klei ñu čih leh.
  8Klei ñu čih dôk kjăp hlŏng lar,
   brei leh hŏng klei sĭt nik leh anăn klei kpă.
  9Ñu brei leh klei bi tui kơ phung ƀuôn sang ñu;
   ñu ngă klei bi mguôp hlŏng lar,
   Anăn ñu doh jăk leh anăn năng huĭ.
  10 Klei huĭ mpŭ kơ Yêhôwa jing Klei mphŭn dơ̆ng kơ klei thâo mĭn;
   hlei pô tui ngă klei ñu mtă mâo klei thâo săng jăk.
   Klei bi mni kơ ñu dôk hlŏng lar.