87

Klei Jăk Jĭn Ƀuôn Siôn

Klei mmuñ hđăp phung anak Y-Kôrê. Klei mmuñ.
  1Aê Diê mdơ̆ng atur ƀuôn ñu ti dlông čư̆ doh jăk.
   2Yêhôwa khăp kơ ƀăng jang ƀuôn Siôn
   lu hĭn kơ jih jang anôk phung Yakôp dôk.
  3Arăng blŭ klei siam guh kơang djŏ kơ ih,
   Ơ ƀuôn Aê Diê. (Sêla)
  4Tơdah kâo hưn anăn phung thâo kral kâo,
   kâo srăng hưn anăn čar Êjip leh anăn čar Ƀaƀilôn.
   Kâo srăng lač, nĕ anei ti ƀuôn Siôn arăng kkiêng leh kơ čar phung Philistin, Tir, leh anăn Êthiôpi.
  5Djŏ kơ ƀuôn Siôn arăng srăng lač,
   Phung anei wăt phung anăn arăng kkiêng leh tinăn;
   kyuadah Pô Ti Dlông Hĭn yơh srăng bi kjăp ƀuôn anăn.
  6Tơdah Yêhôwa čih anăn phung ƀuôn sang hlăm hră Ñu,
   Ñu čih, “pô anei kkiêng ti ƀuôn Siôn”. (Sêla)
  7Phung mmuñ leh anăn phung kdŏ lač,
   “Ih jing akŏ kơ klei hdĭp kâo”.