76

Aê Diê Jing Pô Dưi

Kơ khua phung mmuñ: hŏng đĭng brô̆. Klei mmuñ hđăp Y-Asap. Klei mmuñ.
  1Hlăm čar Yuđa arăng thâo kral Aê Diê;
   anăn ñu hing ang hlăm čar Israel.
  2Sang čhiăm ñu dôk ti ƀuôn Salem,
   leh anăn anôk ñu dôk ti čư̆ Siôn.
  3Tinăn ñu bi rai leh ƀrăm,
   khil, đao gưm, leh anăn mnơ̆ng bi blah. (Sêla)

  4Ih mâo klei kdrăm guh kơang hĭn,
   kơ čư̆ ti anôk arăng plah mă.
  5Arăng plah mă leh dŏ phung mâo ai tiê ktang,
   phung anăn dôk pĭt hlăm klei djiê;
   jih jang phung jhŏng ktang amâo dưi yơr kngan diñu ngă ôh.
  6Tơdah ih ƀuah, Ơ Aê Diê Y-Yakôp,
   aseh wăt pô đĭ aseh êbuh djiê.
  7Ih yơh jing pô năng kơ arăng huĭ;
   hlei pô dưi bi kdơ̆ng hŏng ih tơdah ih ăl?

  8Mơ̆ng adiê ih blŭ klei phat kđi;
   lăn ala huĭ leh anăn dôk ñăt
  9tơdah Aê Diê kgŭ čiăng phat kđi,
   čiăng bi mtlaih jih jang phung knap mñai ti lăn ala. (Sêla)
  10Sĭt nik klei mnuih ngêñ ăt srăng brei klei bi mni kơ ih;
   ih srăng yua klei ngêñ ăt dôk, bi guh kơang ih.

  11Ngă klei ƀuăn kơ Yêhôwa Aê Diê diih, leh anăn bi sĭt bĕ;
   brei jih jang ƀuôn sang riêng gah ñu hriê myơr mnơ̆ng kơ Aê Diê pô năng kơ arăng huĭ.
  12Ñu khăt hĕ klei mgao phung anak mtao;
   phung mtao ti lăn ala huĭ kơ ñu.