69

Bâr Nter Rđêng, Jêh Ri Nau Rtăp Ma Phung Rlăng

 Nau mprơ ơm Y-David
1Ơ Brah Ndu rklaih an gâp ƀă. Yorlah dak lip tât jêh ta huêng gâp.
2Gâp rluh tâm bok jru mâu blau dut
 Gâp lĕ ngâm tâm dak jru, gâp rmok tâm dak jru.
3Gâp nter ko rgănh, lĕ kroh hôt mlông gâp.
 Muh măt gâp huănh dôl kâp Brah Ndu gâp.
4Phung ji nuih ma gâp, mâu geh nau. Âk lơn ma sok tâm bôk.
 phung rlăng ma gâp, mâu geh, mâu geh nau uch ƀư ƀai ma gâp hâu ngăn.
 Bu đă gâp ntrok ndơ gâp mâu mâp ntung.
5Ơ Brah Ndu gâp, may gĭt jêh nau rluk mâl gâp
 Lĕ nau tih gâp mâu dơi pôn ma may ôh.
6Ơ Kôranh Brah Yêhôva kahan âk, lơi ăn phung kâp gân may prêng yor gâp. Ơ Brah Ndu Israel
7Yor may gâp anh nau bu suai rak, bir srơh, nau bêk prêng nkum muh măt gâp.
8Nâm bu, gâp jêng bu năch đah phung oh nâu gâp.
 Jêng du huê tâm phung kon me gâp mâu gĭt năl.
9Yor nau huch rhul ma ngih may rvăn lơi gâp
 Nau ngơi bir-srơh tă bơh nơm suai rak may ho nkhut jêh tâm gâp.
10Gâp nhĭm jêh ri ât sa gay ma nchâp huêng gâp
 Nau nây ăt jêng ƀư nau bir srơh ma gâp.
11Gâp sok bao lok soh ƀư ao jâr, jêng nau ngơi hôr ma khân păng.
12Phung gŭ ta mpông pêr ăt nkoch bri yor ma gâp.
 Jêh ri phung nhul ndrănh ngơi n'găp rlơn ma gâp, tâm nau khân păng mprơ.
13Ƀiălah, Ơ Yêhôva ơi! Gâp ndăn rnôk nơih, gay mbơh sơm ma may
 Kôranh Brah Ndu ơi, tĭng nâm nau yô̆ toyh tă bah may.
14Dăn kơl gâp, lơi ăn rluh tâm bok jru.
 Dăn ăn gâp dơi du ngai đah phung vay ji nuih ma gâp, jêh ri đah dak jru
15Lơi ăn gâp rmok tâm dak sial njach, lơi lĕ ăn gâp tup tâm brong jru. Lơi ta nkum bâr ntu gâp.
16Ơ Yêhôva, lo plơ̆ lah an ma gâp.
 Yorlah nau ueh may jêng toyh ngăn.
 Tĭng nâm nau may yô̆ toyh ma gâp, may n'gĭl uănh gâp bă.
17Lơi ta may pôn măt đah phung oh mon may. tâm nar gâp geh nau rêh ni may plơ̆ lah ma gâp ăn gơnh.
18Dăn Kôranh Brah hăn dăch ta huêng gâp jêh ri sâm chuai an păng. tâm chuai an gâp yor phung rlăng gâp.
19May gĭt nau bir-srơh, bêk prêng, prêng-guam gâp
 Lĕ phung rlăng ma gâp gŭ ta năp măt may.
20Nau suai rak nchah jêh nuih n'hâm gâp, jêh ri gâp jêng ji kuet
 Gâp kâp gân nơm yô̆ ma gâp, ƀiălah mâu geh du huê.
21Khân păng ăn ma gâp ndơ sa tăng
 Jêh ri tơlah gâp ji hir, khân păng ăn nhêt dak srat.
22Ăn sưng sông sa ta năp khân păng jêng sân dăk ma khân păng nơm. Tâm nklang nau đăp mpăn khân păng geh jal
23Măt khân păng jêng ngo, tât mâu hôm dơi saơ,
 Jêh ri nau may nuih ăn khân păng râp sâr mro.
24Nkhut nau may, nuih janh tâm khân păng
 Ăn nau may nuih katang ma khân păng.
25Ăn ntuk khân păng gŭ jêng rngol
 Jêh ri mâu hôm geh bunuyh gŭ tâm ngih bok khân păng ôh.
26Yorlah khân păng ƀư mhĭk jêh ma nơm may dong
 Jêh ri khân păng nkoch bri nau rêh ni phung may ƀư sôt rmanh jêh.
27Dăn Kôranh Brah lo ntop nau tih ma nau tih khân păng.
 Lơi ăn khân păng lăp tâm nau song srăng may.
28Lâm lơi amoh khân păng, bơh ndrom sambut nau rêh.
 Mâu dơi chih ndrel ma phung song.
29Ƀiălah gâp jêng o ach jêh ri rêh ni
 Ơ Brah Ndu dăn nau may tâm rklaih n'gang an gâp.
30Gâp mra tâm rnê ma Brah Ndu tâm nau gâp mprơ. Gâp mra mât ton ma păng ma nau tâm rnê.
31Nau nây mra maak lơn ma Yêhôva, rlau lơn ma nau ƀư brah ma ndrôk nkuăng. mâu lah du mlâm ndrôk nkuăng geh nke jêh ri nchop.
32Phung tông bâr mra saơ nau nây jêh ri maak
 Ơ phung joi Brah Ndu ăn nuih n'hâm khân may gŭ rêh.
33Yorlah Brah Ndu iăt nau phung o ach
 Jêh ri păng mâu tâm rmot ma phung bu nă păng.
34Ăn trôk, neh ntu, dak rlai
 Jêh ri lĕ mpô mpa tâm Păng, tâm rnê ma Păng dadê.
35Yorlah Brah Ndu mra tâm rklaih Siôn, jêh ri lo rdâk njêng phung ƀon Yuđa. Ƀon lan mra gŭ ta nây jêh ri khân păng mra geh neh ntu ta nây.
36Phung oh kon, phung oh mon păng mra krâm n'gor nây.
 Jêh ri phung rong ma amoh păng mra gŭ ta nây.