140

Nau Mbơh Sơm Gay Ma Nau N'gang An Yor Phung Ƀai

 Nau mprơ ơm Y-David
1Ơ Yêhôva, rklaih gâp bơh phung ƀai. N'gang gâp đah bunuyh janh, ƀai.
2Tâm nuih n'hâm khân păng tâm nchră nau ŭch ƀư djơh;
 Khân păng nchâp ma nau tâm lơh ƀaƀơ.
3Khân păng tôl mpiăt khân păng, nâm bu mpiăt bêh;
 Khân păng geh dak kăch bêh rmâng tâm dâng trô yoi khân păng. (Sêla)
4Ơ Yêhôva, rklaih an gâp bơh ti phung ƀai
 N'gang gâp đah bunuyh janh ƀai;
 Ma phung mĭn gay ƀư prah gâp.
5Phung sưr sân dăk, jêh ri nthăng nhuăl gay ma geh gâp;
 Khân păng dơm nglĕ dăch trong;
 Khân păng gŭ kâp gâp. (Sêla)
6Gâp lah ma Yêhôva, may jêng Brah Ndu gâp
 Ơ Yêhôva, rkêng hom tôr may ma bâr gâp, vơh ma may.
7Ơ Yêhôva Kôranh Brah nau katang ma nau tâm rklaih gâp, may nkŭm bôk gâp ta nar tâm lơh.
8Ơ Yêhôva, lơi may ăn tât nau phung ƀai ŭch.
 Lơi ăn nau khân păng ŭch mra jêng, klach khân păng tâm rnê ma khân păng nơm. (Sêla)
9Ăn tŭp ta bôk phung nchueng jŭm gâp.
 Nau mhĭk khân păng ngơi jêh ma gâp.
10Ăn sa ônh duh tŭp ta kalơ khân păng
 Ăn bu klŭp khân păng tâm ŭnh,
 Tâm ntu jru, ta nây khân păng mâu hôm dơi dâk ôh.
11Bunuyh nchơt mâu mra gŭ nâp ôh ta neh ntu;
 Jêh ri nau djơh mra joi bunuyh janh ƀai, gay ma ngroh lơi păng.
12Gâp gĭt Yêhôva mra ƀư nau sŏng ma phung rêh ni;
 Nau di ma phung o.
13Na nê̆ phung sŏng mra tâm rnê ma amoh may.
 Phung sŏng mra gŭ ta năp may.