82

Nau Nduyh Ma Nau Phat Dôih

 Mâu sŏng nau mprơ ơm Y-Asap.
1Brah Ndu dâk tâm nau phung Brah Ndu tâm rƀŭn;
 Păng phat dôih ta nklang phung brah.
2Ndah nâm jŏ may mra phat dôih ma nau kue.
 Jêh ri sŏng ma phung ƀai
3Mplơ̆ nau sŏng ma phung o ach jêh ri kon đơi khĭt mbơ̆;
 Ƀư nau di ma phung rêh ni jêh ri phung pưt kƀah ndơ.
4Tâm rklaih phung rdja jêh ri phung o ach.
 Ăn khân păng jêng kon me tă bơh ti phung ƀai.
5Khân păng mâu gĭt năl, mâu lĕ gĭt rbăng;
 Khân păng sak nsong tâm nau ngo;
 Lĕ rngôch ntur neh ntu n'gơ jêh,
6Gâp lah jêh, khân may jêng phung brah.
 Lĕ rngôch khân may jêng kon Nơm kalơ lơn.
7Ƀiălah khân may mra khĭt nâm bu phung bunuyh,
 Khân may mra tŭp nâm bu du huê kon hađăch,
8Dâk hom may, Ơ Brah Ndu, phat hôm dôih neh ntu;
 Yorlah may mra dơn lĕ rngôch phung mpôl băl.