36

Nau Ƀai Phung Bunuyh Jêh Ri Nau Ueh Brah Ndu

 Nau mprơ ơm Y-David
1Nau phung ƀai rlau nau vay lah tâm nuih n'hâm gâp.
 Mâu geh nau klach yơk mbah ma Brah Ndu ta năp măt păng.
2Yorlah păng n'hi rnê êng păng nơm
 Gay ma bu mâu saơ ôh nau kue păng jêh ri tâm rmot ma păng.
3Nau ngơi tă bơh mbung păng jêng kue jêh ri ndơm. Păng chalơi jêh ƀư nau blau mĭn, jêh ri nau ueh.
4Ăng mĭn nau mhĭk tă bơh kalơ sưng păng
 Păng gŭ tâm trong mâu ueh.
 Păng mâu tâm rmot ma nau tih ôh
5Ơ Yêhôva, nau ueh may gŭ tâm trôk
 Jêh ri nau nanê̆ may hao tât tâm ndâr tuk.
6Nau song srăng may jêng tâm ban ma phung yôk Brah Ndu
 Nau may phat dôih jêng tâm ban ma ntu toyh jru.
 Ơ Yêhôva, may prăp phung bunuyh jêh ri mpô mpa
7Ơ Brah Ndu, nau ueh may khlay ngăn ngên
 Phung kon bunuyh gŭ krap tâm dâng n'hâm năr may
8Khân păng mra hơm ma nau rmeh rmai tâm ngih may.
 Jêh ri may ăn khân păng nhêt dak krong ueh maak may.
9Yorlah tâm may jêng tơm nau rêh
 Ma nau ang may hên mra saơ nau ang.
10Ăn nau ueh may gŭ jo ta phung gĭt năl may
 Jêh ri nau song srăng may ta phung geh nuih n'hâm song
11Lơi ăn jâng phung sưr rlau jot gâp.
 Jêh ri lơi ăn ti phung ƀai nsot gâp du.
12Ta nây phung ƀư nau kue tup jêh.
 Bu nklơ̆ lơi khân păng jêh ri khân păng mâu hôm dơi dâk ôh.