7

Nơm Mprơ Dăn Ma Brah Ndu N'gang Păng Bơh Phung Ƀai Sigêôn

 Y-David mprơ ma Yêhôva yor nau ngơi Y-Kus, du huê Benjamin
1Ơ Yêhôva Brah Ndu gâp, gâp joi ntuk krap tâm may
 Koh đŏng an gâp đah lĕ rngôch phung ƀư mhĭk đah gâp jêh ri sâm rklaih an gâp
2Klach lah khân păng sa hêk huêng gâp nâm bu Yau mur Ƀư rai lơi păng, mâu hôm geh nơm dơi Kơl gâp
3Ơ Yêhôva Brah Ndu gâp,
 Phung rlăng đah gâp ƀư nau kue;
4Tơlah gâp mplơ nau mhĭk ma nơm gŭ đăp mpăn ndrel ma gâp
 (Ơ, gâp kơl jêh nơm ƀư mhĭk ma gâp mâu geh nau)
5Ăn nơm rlăng tĭng gâp ăn ban;
 Ăn păng jot nau rêh gâp tâm dâng jâng păng. Jêh ri dơm nau chrêk rmah gâp tâm neh rmuy.
6Ơ Yêhôva, dâk hom may, tâm nau may ji nuih;
 Dâk hom may tâm lơh ma nau khek phung rlăng đah gâp;
 Kah rngăl hom may jêh ri kơl gâp; may nkra jêh nau phat dôih
7Pôri phung bu nuyh mra tâm rbun jum may; Ăn may lo jêng Kôranh ta kalơ khân păng tâm trôk
8Yêhôva phat dôih phung bunuyh,
 Phat dôih gâp ăn song, Ơ Yêhôva, tĭng nâm nau song srăng gâp jêh ri nau na nê̆ gŭ tâm gâp
9Ăn nau tih phung ƀai mra rai lôch ƀiă lah ƀư ăn nâp phung song.
 Yorlah Brah Ndu song sek uănh nau mĭn jêh ri nuih n'hâm
10Khêl gâp gŭ tâm Brah Ndu,
 Păng tâm rklaih phung geh nuih n'hâm song
11Brah Ndu jêng Kôranh phat dôih song
 Nanê̆, Brah Ndu geh nau ji nuih ăp nar.
12Tơlah bunuyh mâu rmal ma nau tih păng, Brah Ndu mra tôl đao gưm Păng; Păng van na jêh ri nchrong;
13Jêh ri Brah Ndu nkra ma nơm nây ndơ tâm nkhĭt
 Păng nkra hăr unh
14Aơ, bunuyh ƀai nkra nau mhĭk;
 Păng mĭn ma nau kue, jêh ri ngluh nau mƀruh
15Păng kuyh ntu jru,
 Jêh ri păng mra tup tâm ntu păng nơm.
16Nau ƀai păng mra plơ̆ sĭt ta bôk păng
 Jêh ri nau mhĭk mra tup ta ndăr kleng păng nơm
17Gâp mra tâm rnê ma Yêhôva yor nau song srăng Păng,
 Gâp mra mprơ tâm rnê ma amoh Yêhôva, Nơm Ta Kalơ Lơn.