26

Y-David Mbơh Nau Song Srăng Jêh Ri Mbơh Sơm Ma Nau N'gang

 Nau mprơ ơm Y-David
1Phat hom dôih gâp, Ơ Yêhôva, yorlah gâp hăn tâm nau song.
 Gâp rnơm ma Yêhôva, gâp mâu chêh prah ôh
2Ơ Yêhôva, dăn may sek uănh jêh ri long uănh gâp.
 Ntĭm nti an nuih n'hâm gâp.
3Yor nau ueh lăng may gŭ jêh ta năp măt gâp
 Jêh ri gâp hăn tâm trong nanê̆ may
4Gâp mâu gŭ ndrel ma phung mƀruh ôh, mâu lĕ hăn ndrel ma phung nuih n'hâm mur
5Gâp tâm rmot ma phung ƀư mhĭk
 Mâu uch gŭ ndrel ma phung hăt janh
6Ơ Yêhôva, gâp mra rao ti gâp tâm nau kloh,
 Gâp mra ndăch jum nơng ƀư brah may.
7Gay ma ăn bu tăng bâr gâp tâm rnê,
 Jêh ri nkoch bri lĕ nau khlay may.
8Ơ Yêhôva gâp rong gŭ tâm ntuk may vay gŭ
 Jêh ri ntuk chrêk rmah may
9Ơ Yêhôva lơi may ăn huêng gâp gŭ ndrel ma phung tih.
 Mâu lĕ may njun nau rêh gâp ndrel ma phung rung mham
10Ti khân păng ndjôt nau ƀai
 Jêh ri ti ma khân păng bêng ma prăk bu nkhôm
11Ƀiă lah gâp, gâp mra hăn tâm trong nau kloh ueh
 Dăn may chuai an gâp, yô̆ an gâp ƀă
12Jâng gâp gŭ dâk nâp tâm ntuk lâng;
 Gâp mra tâm rnê ma Yêhôva tâm mông tâm rbun.