56

Dăn Vơh Vơl Nau Koh Dong Rklaih

 Jêh ri nau rnơm ma Brah Ndu, ma nau tâm rnê. Nau mprơ di ma bâr Yônat Êlem Rôhôkim. Nau mprơ Y-David, tơlah phung Philitin nhup bunuyh tâm ƀon Gat
1Ơ Brah Ndu, yô̆ an ma gâp, Yorlah phung bunuyh uch rvăn gâp;
 Ăp nar ƀư jêr ma gâp, jêh ri uch tâm lơh đah gâp.
2Ăp nar phung rlăng đah gâp uch rvăn gâp.
 Yorlah phung uch tâm lơh đah gâp, âk sưr rlau
3Tơlah gâp klach, gâp mra rnơm ma may
4Tâm Brah ndu gâp mra tâm rnê ma nau păng ngơi
 Tâm Brah Ndu gâp geh nau rnơm jêh ri mâu hôm geh nau klach ôh
 Bunuyh tâm nglay săk, moh nau păng dơi ƀư ma gâp
5Ăp nar khân păng mâu tâm di ma nau gâp ngơi
 Lĕ nau mĭn khân păng, uch ƀư mhĭk ma gâp dadê
6Khân păng tâm rƀun, khân păng yô nchron, khân păng sek joi têl gâp.
 Yorlah khân păng uch ƀư mhĭk huêng nau rêh gâp
7Dơi lĕ, nau mhĭk dơi tâm rklaih khân păng?
 Ơ Brah Ndu, ăn hao nuih n'glưh lơi lĕ rngôch ƀon lan
8may kơp nhuat gâp chuat sĭt chuat hăn
 Dơ dak măt gâp tâm kachok may.
 Mâm ƀư dak măt gâp, mâu geh chih tâm ndrom samƀut may he?
9Tâm nar gâp nter, phung rlăng đah gâp mra ruch du
 Gâp gĭt Brah Ndu koh dong gâp
10Tâm Brah Ndu, gâp mra tâm rnê ma nau Păng ngơi
 Tâm Yêhôva gâp mra tâm rnê ma nau Păng ngơi
11Tâm Brah Ndu, gâp mra geh nau rnơm jêh ri mâu hôm geh nau klach ôh. Mâm kon bunuyh dơi ƀư ma gâp?
12Ơ Brah Ndu, lĕ nau gâp ton jêh đah may jêng nanê̆ ngăn
 Gâp mra nhhơr mpa ƀư brah ma nau rong ma may
13Yorlah may tâm rklaih jêh huêng gâp tă bơh nau khĭt
 Mâu di he, may kuăn rdâng an jâng gâp klach tup.
 Gay ma gâp hăn ta năp măt Brah Ndu, tâm nau ang ma nau rêh.