61

Nau Rnơm Tâm Nau Brah Ndu N'gang

 Y-David dŏng nau mprơ ot dro
1Ơ Brah Ndu gŭ iăt nau gâp nter, Gŭ iăt rklêng ma nau gâp mbơh sơm,
2Tă bơh dut bri neh, gâp mra kuăl may lah nuih n'hâm gâp rdja jêh.
 Njun gâp ta lu prêh lơn ma gâp
3Yorlah may jêng ntuk gâp gŭ krap
 Du play ngih tum nâp ta năp phung rlăng.
4Gâp mra gŭ tâm ngih bok may ƀaƀơ
 Gâp mra hăn krap tâm dâng năr may
5Ơ Brah Ndu Yorlah may tăng jêh nau gâp ton
 Ho ăn jêh ma gâp drăp ndơ krâm ndrel ma phung klach yơk ma amoh may.
6may mra ntop nar ma phung hađăch gŭ rêh, năm păng tâm âk rnôk.
7May mra gŭ ta năp Brah Ndu ƀaƀơ n'ho ro.
 Hơi, Brah Ndu, dăn ma may rơm ndrăp nau nanê̆ chiă uănh păng
8Pô ri, gâp mra mprơ tâm rnê amoh Brah Ndu ƀaƀơ.
 Jêh ri ăp nar gâp ƀư ăn num lĕ nau gâp ton.