72

Rnôk Hađăch Sŏng Chiă Uănh

 Nau mprơ ơm Y-Salômôn
1Ơ Brah Ndu, ăn nau may phat dôih ma hađăch, jêh ri nau sŏng may ma kon hađăch.
2Păng mra phat dôih phung ƀon lan may ma nau sŏng srăng,
 Jêh ri phung o ach may ma nau di;
3Phung yôk toyh, jê̆ tâm nau sŏng srăng
 Mra ăn nau đăp mpăn ma phung ƀon lan.
4Păng mra phat dôih phung o ach tâm ƀon lan,
 Păng mra tâm rklaih phung kon bunuyh pưt mpa,
 Jêh ri păng mra jot plên phung tŭn jot
5Bu mra klach ma may dôl ang nar, jêh ri khay tâm lĕ rnôk.
6Hađăch mra jêng nâm bu dak mih tŭp tâm gơ̆ bu mhe muyh;
 Tâm ban ma mih rhêh ăn bĕ neh ntu.
7Dôl păng chiă uănh phung sŏng mra geh kao;
 jêh ri nau đăp mpăn mra ăn ler kŏ mâu hôm geh khay ôh.
8Păng mra chiă uănh bơh dak rlai aơ, tât ta dak rlai êng;
 Bơh dak krong tât ta ntŭk dŭt bri dŭt neh.
9Ta năp păng phung ƀon lan tâm bri rdah mra chon kô mâk;
 Jêh ri phung rlăng păng mra lĕr ndruyh neh
10Phung hađăch n'gor Tarsis jêh ri phung kô dak rlai mra chê̆ pi;
 Phung hađăch bơh Shêba jêh ri Sêba mra nhhơr ndơ.
11Nanê̆, lĕ rngôch phung hađăch mra chon ta năp păng;
 lĕ rngôch mpôl băl mra pah kan ma păng;
12Yorlah păng mra kơl phung o ach nter vơh,
 Jêh ri nơm rêh ni mâu geh nơm kơl.
13Păng mra yô̆ ma phung rêh ni jêh ri o ach;
 Jêh ri păng mra rklaih huêng phung pưt ndơ.
14Păng mra tâm chuai huêng khân păng bơh nau tŭn jot, jêh ri nau ƀai;
 Jêh ri mham khân păng mra geh rnoh khlay ta năp măt păng.
15Khân păng mra gŭ rêh jêh ri bu ăn ma hađăch mah bơh shêba;
 Phung bunuyh mra mbơh sơm ma hađăch ƀa ƀơ. Khân păng mra ăn nau ueh lăng ma ôbăl ăp nar.
16Ba mra jêng âk rmeh tâm neh ntu kalơ kô yôk;
 Jêh ri ndrŏng ba nây mra mpât dai nâm bu tơm Si Liban;
 Phung ƀon lan mra luh kao nâm bu gơ̆ tâm neh.
17Amoh păng mra gŭ ƀaƀơ; Amoh păng mra gŭ ƀaƀơ dôl duh nar;
 Jêh ri phung bunuyh mra geh nau ueh uĭn tâm păng;
 Lĕ rngôch mpôl băl bunuyh mra lah ma păng ueh maak yơh.
18Mât ton ma Yêhôva, Brah Ndu, Brah Ndu phung Israel;
 Kanŏng păng ƀư kan khlay ngăn,
19Mât ƀon ƀaƀơ ma amoh păng chrêk rmah;
 Ăn lĕ rngôch neh ntu mra bêng ma nau chrêk rmah păng. Amen. Amen.
20Lôch yơh nau Yorlah-David, Kon Yêsê, mbơh sơm.