77

Nau Bonh Leng Geh Bơh Nau Kah Gĭt Nau Khlay Brah Ndu Bư

 Ma kôranh phung mprơ tĭng nâm Y-Yônathan. Nau mprơ ơm Y-Asap
1Gâp mra nter ma Brah Ndu ma bâr gâp, Ma Brah Ndu yơh đah bâr gâp, jêh ri Păng mra rkêng tôr ma gâp.
2Ta nar rêh ni gâp joi Kôranh Brah,
 Dôl măng gâp yơr ti gâp, mâu rlu ôh;
 Huêng gâp dun dơn nau bonh leng,
3Gâp kah gĭt ma Brah Ndu, jêh ri gâp mra uh ah;
 Gâp nter rđêng jêh ri huêng gâp huăr jêh. (Sêla)
4May kuăn n'gô măt gâp gŭ kuăn rdâng ƀaƀơ;
 Gâp rŭng răng hâu ngăn ngên, tât gâp mâu dơi ngơi.
5Gâp rnê ma nar kăl e, ma năm kăl e.
6Gâp kah gĭt ma nau gâp mprơ dôl măng;
 Gâp gŭ mĭn tâm nuih n'hâm gâp.
7Kôranh Brah mra dun mro lĕ?
 Păng mâu mra hôm jêng ueh lĕ?
8Nau ueh păng du jêh mro lĕ?
 Nau păng ton roh n'ho ro lĕ?
9Brah Ndu chuêl lĕ nau Păng blau kơp
 Dôl păng ji nuih, păng mâp chăng lơi lĕ nau păng vay yô̆? (Sela)
10Jêh ri gâp lah, aơ, nau rêh ni gâp;
 Ƀiălah gâp mra kah gĭt năm, ti ma Nơm kalơ Lơn gŭ ndrel.
11Gâp mra mbơh kan Yêhôva;
 Yorlah gâp mra kah gĭt ma kan khlay may kăl e.
12Gâp mra mĭn lĕ ma lĕ rngôch kan may,
 Jêh ri mĭn ma nau may ƀư.
13Ơ Brah Ndu, trong may jêng tâm nau kloh ueh;
 Ntă brah jêng toyh tâm ban ma Brah Ndu?
14May jêng Brah Ndu ƀư nau khlay; may tâm mpơl jêh nau brah may ma phung ƀon lan.
15Ma ti may, may tâm chuai jêh phung ƀon lan may,
 Phung kon bu klâu Yakôb jêh ri Yôsep (sêla)
16Ơ Brah Ndu, phung dak saơ jêh may;
 Phung dak saơ jêh may, jêh ri khân păng klach; Phung ntu jru n'găr.
17Phung ndâr tŭk nkhŭt dak mih; nglaih rdah tâm ndâr tŭk;
 Jêh ri hăr may mpăr lam ntŭk.
18Nglaih may rdah tâm sial hĭt;
 Lơp nchrat tâm neh ntu; neh ntu n'găr jêh ri nsâr.
19May nkra trong tâm dak rlai, Ƀaƀă trong may ta dak toyh.
 Jêh ri têl may bu mâu gĭt ôh.
20May njŭn leo phung ƀon lan may nâm bu du phung biăp,
 Ma ti Môise jêh ri Y-Arôn.