91

Nau Đăp Mpăn Nơm Rnơm Nsing Ma Yêhôva

1Mbu nâm gŭ tâm ntŭk ndâp Nơm Kalơ Lơn.
2Gâp mra lah ma Yêhôva, Păng jêng ntŭk gâp gŭ krap jêh ri pôih n'gang gâp.
 Brah Ndu gâp, tâm păng gâp rnơm.
3Păng yơh bu tâm rklaih may bơh nhuăl nơm djang sĭm,
 Jêh ri nau ji nkhĭt âk bunuyh.
4Păng mra nkŭm may ma rsau năr Păng.
 Jêh ri may mra du krap tâm dâng năr Păng.
 Nau nanê̆ păng jêng khêl toyh jêh ri khêl jê̆.
5May mâu mra klach ôh ma nau djơh mhĭk dôl măng.
 Mâu lĕ klach ma hăr mpăr dôl nar;
6Mâu lah nau ji tưp tâm nau ngo, mâu lah nau rai yot dôl nôk nar.
7Du rbăn nuyh mra prah ta meng may.
 Jêh ri jât rbăn nuyh cha lôt khĭt jŭm may;
 Ƀiălah nau nây mâu mra tât dăch may ôh.
8Ƀiălah kanŏng may mra uănh ma măt may;
 Jêh ri saơ nau lŏ mplơ̆ sĭt ma phung ƀai.
9Yorlah may jêng ntŭk du krap,
 Ơ Yêhôva! may njêng jêh Nơm kalơ Lơn ntŭk may du krap;
10Mâu geh du ntil ndơ mhĭk mra tât ma may ôh,
 Mâu lĕ mra geh du ntil nau tưp hăn dăch ngih bok may.
11Yorlah Păng mra đă tông mpăr păng
 N'gang may tâm lĕ rngôch trong may nsong.
12Khân păng mra chông may ma mpang ti khân păng,
 Klach lah jâng may nchânh ma lŭ
13may mra hăn ta kalơ yau mŭr jêh ri bêh rmâng;
 may mra jot nkrâm kon yau mŭr jêh ri bêh nhŭk nhŭk.
14Yorlah păng rŏng ma gâp, gâp mra tâm rklaih păng.
 Gâp mra n'gang păng, Yorlah păng gĭt năl amoh gâp.
15Păng mra kuăl mbơh sơm ma gâp,
 Jêh ri gâp mra lŏ plơ̆ lah ma Păng; gâp mra gŭ ndrel ma Păng tâm nau rŭng răng;
 Gâp mra tâm rklaih păng, jêh ri gâp mra yơk ma păng.
16Gâp mra ăn păng hơm ma nau rêh jong;
 Jêh ri gâp mra ăn păng saơ nau gâp tâm rklaih.