118

Nau Tâm Rnê Ma Nau Ueh Tâm Nau

 Yêhôva ăn nau tâm rklaih
1Tâm rnê hom ma Yêhôva;
 Yorlah păng jêng ueh; Yorlah nau ueh Păng gŭ ƀaƀơ n'ho ro.
2Ăn phung Israel lah, nau ueh Păng gŭ ƀaƀơ n'ho ro.
3Ăn ngih Y-Arôn lah, nau ueh Păng gŭ ƀaƀơ n'ho ro.
4Ăn phung klach yơk ma Yêhôva lah, nau ueh Păng gŭ ƀaƀơ n'ho ro.
5Ta nklang nau rêh ni, gâp kuăl mbơh sơm ma Yêhôva;
 Yêhôva hŏ plơ̆ lah jêh ma gâp, jêh ri dơm gâp tâm ntŭk hui.
6Yêhôva gŭ pa gâp; gâp mâu mra klach ôh;
 Moh bunuyh dơi ƀư ma gâp?
7Yêhôva gŭ mpeh ma gâp, ndrel ma phung kơl gâp;
 Pô ri gâp mra saơ nau gâp ŭch, ăn tât ma phung tâm rmot ma gâp.
8Ueh lơn du krap tâm Yêhôva, ma rnơm ma bunuyh.
9Ueh lơn du krap tâm Yêhôva, ma rnơm ma phung kon hađăch.
10Lĕ rngôch mpôl băl gŭ jŭm gâp;
 Ma amoh Yêhôva gâp mra koh lơi khân păng.
11Khân păng gŭ jŭm gâp, nanê̆ khân păng nchueng gâp
 Ma amoh Yêhôva gâp mra koh lơi khân păng.
12Khân păng gŭ jŭm gâp, nâm bu me sŭt,
 Khân păng su nâm bu ŭnh sa lok;
 Ma amoh Yêhôva gâp mra koh lơi khân păng.
13May nklơ̆ gay ma cha lôt gâp; ƀiălah Yêhôva koh dŏng jêh gâp.
14Yêhôva jêng nau katang gâp jêh ri nau mprơ gâp;
 Păng yơh jêng nau tâm rklaih gâp.
15Bâr nau ueh maak, jêh ri nau tâm rklaih, bu tăng tâm ngih bok phung sŏng.
 Ti ma Yêhôva geh nau dơi.
16Ti ma Yêhôva yơr jêh; Ti ma Yêhôva geh nau dơi. 17Gâp mâu mra khĭt ôh, ƀiălah gŭ rêh.
 Jêh ri gâp mra mbơh kan Yêhôva.
18Yêhôva dong nkra gâp âk jêh;
 Ƀiă lah păng mâu jao gâp ma nau khĭt ôh.
19Pơk an ma gâp mpông pêr nau sŏng srăng;
 Gâp mra lăp, gâp mra tâm rnê ma Yêhôva.
20Aơ, mpông pêr Yêhôva;
 Phung sŏng mra lăp ta nây.
21Gâp mra tâm rnê ma may; Yorlah may lŏ plơ̆ lah jêh ma gâp,
 Jêh ri may jêng nau tâm rklaih gâp.
22Lŭ phung ƀư ngih mƀăr lơi jêh.
 Hŏ jêng jêh lŭ ntur ta jônh.
23Yêhôva yơh ƀư kan aơ;
 Jêng kan khlay ngăn ta năp măt he.
24Aơ, jêng nar Yêhôva ƀư jêh;
 He mra răm jêh ri maak.
25Ơ Yêhôva tâm rklaih gâp ƀă;
 Ơ Yêhôva, hên vơh vơl ma may, ăn ma hên nau ueh maak.
26Mât ton ma nơm văch ma amoh Yêhôva
 Bơh ngih Yêhôva hên mât ton ma may.
27Yêhôva jêng Brah Ndu, jêh ri păng ƀư ang jêh hên. Kât ndơ nhhơr ma rse rvăk, kât păng ta nke nơng ƀư brah.
28May jêng Brah Ndu gâp, jêh ri gâp mra tâm rnê ma may, may jêng Brah Ndu gâp, gâp mra yơk ma may.
29Tâm rnê hom ma Yêhôva; Yorlah păng jêng ueh;
 Yorlah nau ueh păng gŭ ƀaƀơ n'ho ro.