54

Mbơh Sơm Ma Nau N'gang An Bơh phung Rlăng, Nau Mprơ Ma Gong Rêng Maskil

 Nau mprơ Y-David. Tơlah phung sip hăn lah ma Y-Sôl mâu di he Y-David krap tâm phung hên
1Ơ Brah Ndu, tâm rklaih an gâp ma amoh may.
 Jêh ri phat an dôih gâp ma nau brah may
2Ơ Brah Ndu, iăt hom nau gâp mbơh sơm
 Rkêng tôr may, iăt lĕ nau ngơi tă bơh bâr mbung gâp
3Yorlah phung bu năch dâk jêh uch ƀư rlăng ma gâp
 Nơm ƀai joi huêng nau rêh gâp.
 Khân păng mâu ăn Brah Ndu gŭ ta năp măt khân păng (Sêla)
4Aơ, Brah Ndu jêng nơm koh dong gâp
 Kôranh Brah gŭ ndrel ma phung kuăn mât huêng gâp.
5Păng mra mplơ̆ lơi nau ƀai ta phung rlăng đah gâp
 Tâm nau nanê̆ may, ƀư rai hom khân păng
6Ơ Yêhôva gâp mra nhhơr ma may ndơ ƀư brah sân săk.
 Gâp mra tâm rnê ma amoh may, Yorlah păng jêng ueh.
7Yorlah păng tâm rklaih jêh gâp bơh lĕ rngôch nau uh ah
 Jêh ri măt gâp saơ jêh mâm nau gâp uch ăn tât ma phung rlăng đah gâp.