39

Nau Dơm Dam Tâm Nau Rêh

 Nau mprơ ơm Y-David, kôranh mprơ Y-Yêduthun
1Gâp lah, gâp mra njrăng ma nau gâp gŭ ngau.
 Klach mpiăt gâp ngơi tih.
 Gâp mra sêt lơi trôm mbung gâp
 Dôl phung ƀai gu ta năp măt gâp.
2Gâp jêng mlo, mâu hôm ngluh nau ngơi
 Gâp gŭ rklăk, mâu dơi ngluh ngơi nđâp tơlah nau ueh kađôi lĕ.
 Jêh ri nau rngot gâp hao âk lơn đong.
3Nuih n'hâm gâp tâm dâng săk jêng duh
 Dôl gâp gŭ mĭn ŭnh sa hit
 Aƀaơ mpiăt gâp luh ngơi
4Ơ Yêhôva, ăn gâp gĭt nar gâp dăch lôch.
 Jêh ri dum âk nar may veh nau rêh gâp.
5Aơ, may ăn jêh nar, mông gâp jong tâm ban ma mpang ti
 Jêh ri nau rêh gâp jêng dơm dam ta năp may.
 Nanê̆, ăp nơm bunuyh dôl păng hôm janh katang, ƀiălah ăt jêng dơm dam lĕ (Sêla)
6N'hêl nanê̆ ăp nơm he sak nsong tâm ban ma gui. Păng geh nau uh ah dơm dam
 Nơm bun drăp ndơ, ƀiălah mâu gĭt mbu mra sok dônh.
7Ơ Kôranh Brah, moh ndơ gâp dơi kâp gân?
 Tâm may yơh gâp kâp gân
8Dăn may rklaih an gâp bơh lĕ rngôch nau tih.
 Jêh ri lơi ăn phunng moih ƀư bêk gâp ôh
9Gâp gŭ mlo, gâp mâu hă mlông ôh
 Yorlah may nơm ƀư nau nây.
10Rlu hom nau may rmal gâp
 Gâp lĕ ioh huach n'hâm suan yor ti may dong gâp
11Yor nau kue kon bunuyh may dơi nduyh may ƀư roh nau ueh uĭn bu nâm bu ndrung
 Nanê̆ ăp nơm bunuyh jêng dơm dam
12Ơ Yêhôva, iăt hom nau gâp mbơh sơm, rkêng tôr iăt nau gâp kuăl vơh vơl.
 Lơi ta jêng dăng ma dak măt gâp ôh
 Yorlah gâp jêng bu năch tâm ngih may.
 Du huê rgăn ƀât lât tâm ban lĕ phung mbơ̆ gâp.
13Yô̆ an ma gâp, gay ma gâp lơ geh nau katang
 Lor ma gâp hăn du, jêh ri bu mâu hôm saơ gâp ôh.