117

Nau Mprơ Ơm Tâm Rnê

1Tâm rnê hom ma Yêhôva, lĕ rngôch khân may phung mpôl băl;
 Mât ton ma Păng, lĕ rngôch khân may phung ƀon lan.
2Yorlah nau ueh Păng đah he jêng toyh; Jêh ri nau na nê̆ Yêhôva gŭ ƀaƀơ. Halêluya!