3

Nau Mbơh Sơm Ơm Ôi Gay Ma Brah Ndu Kơl Nau mprơ ơm Y-David du ndĕ đah kon păng Y-Apsalôm

1Ơ Yêhôva, phung rlăng đah gâp jêng âk ngăn. Phung dâk tâm lơh đah gâp jêng âk lơn đŏng.
2Âk nơm lah ma huêng gâp, mâu geh ôh nau tâm rklaih păng tâm Brah Ndu (Sêla)
3Lah may, Ơ Yêhôva, jêng khêl gâp; may jêng nau chrêk rmah gâp jêh ri Nơm ăn gâp ngơ̆ bôk
4Bâr gâp nter vơl ma Yêhôva
 Păng lŏ plơ̆ lah ma gâp tă bơh yôk kloh ueh Păng (Sêla)
5Gâp lâng săk jêh ri bêch;
 Gâp kah rngăl yor lah Yêhôva chiă uănh gâp
6Gâp mâu klach ôh ma âk rbăn bunuyh nchueng jŭm gâp
7Dâk hom may, ơ Yêhôva; tâm rklaih gâp, Ơ Brah Ndu gâp
 Yorlah may dong jêh ta trô bom lĕ rngôch phung rlăng gâp; may ƀư pêch jêh sêk phung ƀai.
8Nau tâm rklaih jêng Yêhôva de; Ăn phung ƀon lan may geh nau ueh lăng may.