96

Kuăl Phung Ƀon Lan Yơk Mbah Ma Yêhôva

 Kôranh phat dôih sŏng
1Mprơ hom ma Yêhôva du nau mprơ mhe.
 Mprơ hom ma Yêhôva, lĕ rngôch phung gŭ ta neh ntu.
2Mprơ hom ma Yêhôva, mât ton hom ma amoh Păng;
 Mbơh ăp nar nau Păng tâm rklaih.
3Nkoch bri nau chrêk rmah Păng ta nklang phung mpôl băl.
 Kan khlay Păng ta nklang lĕ rngôch phung ƀon lan.
4Yorlah Yêhôva jêng toyh, jêh ri khư tâm rnê;
 Păng khư bu klach yơk rlau lơn ma lĕ rngôch brah,
5Yorlah lĕ rngôch brah phung ƀon lan mbah jêng kanŏng rup;
 Ƀiălah Yêhôva rhăk jêh trôk.
6Nau yơk jêh ri nau chrêk rmah gŭ ta năp Păng;
 Nau katang jêh ri nau ueh gŭ tâm ntŭk kloh ueh Păng,
7Mpôl băl phung ƀon lan mplơ̆ hom ma Yêhôva.
 Mplơ̆ hom ma Yêhôva nau chrêk rmah, jêh ri nau katang.
8Mplơ̆ hom ma Yêhôva nau chrêk rmah khư ma amoh Păng; vNdjôt leo ndơ nhhơr jêh ri lăp tâm nkual Păng.
9Yơk hom ma Yêhôva ma nau nkrơ̆ nau kloh ueh.
 Râm nsâr hom ta năp Păng, Ơ lĕ rngôch phung ta neh ntu.
10Lah hom ta nklang phung mpôl băl, Yêhôva chiă uănh;
 Tâm ban lĕ neh ntu jêng nâp, jêh ri păng mâu dơi n'gơ ôh.
 Yêhôva mra phat dôih phung ƀon lan ma nau sŏng.
11Ăn trôk maak, jêh ri ăn neh ntu hâk răm.
 Ăn dak rlai nteh, nđâp lĕ rngôch mpa tâm Păng;
12Ăn bri geh nau hâk, nđâp ma lĕ rngôch mpa tâm păng;
 Pô ri lĕ rngôch tơm si tâm bri mra mprơ răm maak.
13Ta năp Yêhôva; Yorlah Păng văch gay phat dôih neh ntu;
 Păng mra phat dôih neh ntu; ma nau sŏng srăng.
 Jêh ri phung ƀon lan ma nau nanê̆ păng.