13

Vơh Vơl Ma Brah Ndu Kơl Tâm Nau Rêh-Ni Ma Kôranh Phung Mprơ:

 Nau mprơ ơm Y-David
1Ơ Yêhôva, dum jo? May mra chuêl gâp n'ho ro?
 Dum jo may mra pôn măt may ma gâp.
2Dũm jo gâp mra gŭ tâm nchră tâm huêng gâp, jêh ri ăp nar geh nau rngot tâm nuih n'hâm gâp.
 Dũm jo bu mra n'hao nơm rlăng đah gâp, prêh lơn ma gâp?
3Ơ Yêhôva, Brah Ndu gâp, mĭn hom jêh ri plơ lah ma gâp:
 Ăn ang măt gâp, klach lah gâp lêt bêch tâm nau khĭt
4Klach lah nơm rlăng đah gâp mra lah
 Dơi gâp jêh đah păng
 Jêh ri phung tâm rdâng đah gâp mra răm tơ lah gâp n'gơ
5Ƀiă lah gâp rnơm ma nau ueh may
 Nuih n'hâm gâp mra răm rhơn tâm nau may tâm rklaih
6Gâp mra mprơ ma Yêhôva, Yorlah păng ƀư jêh nau ueh ma gâp.