106

Nau Israel Tâm Rdâng Jêh Ri Nau Yêhôva Tâm Rklaih

1Halêluya! Tâm rnê hom ma Yêhôva; Yorlah Păng jêng ueh; Yorlah nau ueh Păng gŭ n'ho ro.
2Mbu dơi nkoch bri kan toyh Yêhôva ƀư jêh,
 Mbu dơi nkoch lĕ nau tâm rnê ma Păng?
3Ueh maak yơh phung bu năch tĭng ndô̆ nau di,
 Jêh ri nơm ƀư ƀa ƀơ sŏng srăng.
4Ơ Yêhôva, ăn may kah gĭt ma gâp, ma nau ueh may ăn ma phung ƀon lan may;
 Văch hom, kơl tâm rklaih gâp ƀă.
5Gay ma gâp dơi saơ nau ueh ma phung may săch jêh,
 Jêh ri gŭ ueh maak đah nau phung mpôl băl may maak.
 Jêh ri dơi tâm rnê ma gâp nơm, ndrel ma phung drăp may krâm (dơn).
6Hên ƀư tih jêh nâm bu phung mbơ̆ hên,
 Hên ƀư nau kue jêh, hên ƀư nau djơh jêh.
7Phung mbơ̆ hên tâm bri Ejipt, mâu gĭt rbăng ma nau khlay may ƀư jêh;
 Khân păng mâu hôm kah gĭt ma nau ueh may ƀư âk ngăn ngên,
 Khân păng ƀư nau tâm rdâng ta dak rlai, ta Dak Rlai Chăng.
8Ƀiă lah Păng tâm rklaih khân păng yor amoh Păng,
 Gay ma tâm mpơl nau brah Păng.
9Păng nduyh ma Dak Rlai Chăng, jêh ri păng sơh;
 Pô ri păng njŭn khân păng rgăn ntŭk jru, nâm bu rgăn ndrêch rdah.
10Păng tâm rklaih khân păng bơh ti phung tâm rmot ma khân păng,
 Jêh ri rklaih khân păng jêng kon me bơh ti phung rlăng.
11Mpiăt dak nkŭm phung rlăng khân păng,
 Mâu geh du huê hôm ôh.
12Rnôk nây khân păng chroh ma nau Brah Ndu ngơi;
 Khân păng mprơ tâm rnê ma Păng.
13Ƀiălah phung aơ chuêl kan păng gơnh ngăn;
 Khân păng mâu kâp ôh ma nau Brah Ndu ntăm.
14Ƀiălah khân păng kơnh ngăn tâm ndrêch rdah;
 Jêh ri khân păng rlong uănh Brah Ndu tâm ntŭk bri hŏng.
15Brah Ndu ăn ma khân păng, moh ndơ khân păng dăn,
 Ƀiălah ăn huêng khân păng kƀah ngăn.
16Khân păng nach lĕ ma Y-Môise, ta ntŭk khân păng jưh,
 Nđâp ma Y-Arôn, nơm kloh ueh Yêhôva.
17Neh đang jêh ri rvăn Dathan,
 Jêh ri păng lŏ njĭr ta kalơ phung Abiram,
18Ŭnh sa lĕ rngôch ndrel ma khân păng;
 Mpiăt ŭnh sa phung ƀai.
19Khân păng ƀư du mlâm rup kon ndrôk tâm Hôreb.
 Khân păng chon mon mbah ta năp rup khân păng tŏ.
20Pô ri khân păng tâm rgâl nau chrêk rmah khân păng.
 Jêng rup ndrôk blau sa gơ̆.
21Khân păng chuêl Brah Ndu, nơm tâm rklaih khân păng,
 Nơm ƀư kan toyh tâm bri Êjipt
22Kan khlay tâm bri Cham.
 Nau toyh ngăn ngên ta Dak Rlai Chăng.
23Pô ri Brah Ndu lah, Păng mra ƀư rai khân păng,
 Ƀiălah Y-Môise, nơm Păng săch jêh, gŭ râng vah vang khân păng đah Brah Ndu,
 Gay tâm teng nau păng nuih, klach păng mra ƀư rai.
24Khân păng tâm rmot ma n'gor ueh uĭn,
 Khân păng mâu chroh ôh ma nau Brah Ndu ngơi.
25Ƀiălah khân păng ngơi ƀŭk dŭk suyh tâm ngih bok khân păng.
 Jêh ri mâu iăt ôh bâr Brah Ndu Yêhôva.
26Pô ri Brah Ndu sân săk ma khân păng,
 Mra ƀư rai khân păng tâm bri rdah,
27Jêh ri bu ƀư rai phung kon sau khân păng ta nklang phung mpôl băl,
 Jêh ri mprơh khân păng nchah du tâm âk rplay bri
28Khân păng tâm rnglăp khân păng nơm đah Baal pêor,
 Jêh ri sa ndơ ƀư brah ma phung khĭt.
29Pô ri khân păng djrel, nuih n'hâm Yêhôva khek ma kan khân păng;
 Jêh ri nau ji khĭt tưp tât ma khân păng
30Y-Phênêas dâk ŭch ăn nau tâm rmal;
 Pô ri nau ji tưp nây rlu jêh,
31Nau nây ăn nau kơp sŏng tât ma păng.
 Tâm lĕ rngôch rnôk ƀaƀơ n'ho ro.
32Khân păng djrel nuih Yêhôva, khek tâm ban lĕ ta dak Mêriba,
 Kŏ Môise geh nau tâm rmal yor khân păng;
33Yorlah khân păng tâm rdâng đah huêng păng;
 Kŏ tât păng ngơi ma nau mâu njrăng.
34Khân păng mâu ƀư rai ôh phung ƀon lan, tĭng nâm Yêhôva ntăm jêh ma khân păng.
35Ƀiă lah khân păng tâm rlŭk, dah phung mpôl băl êng,
 Jêh ri nti ƀư nâm bu phung nây,
36Jêh ri pah kan ma rup brah phung nây,
 Nau nây jêng dăk sân ma khân păng.
37Khân păng ƀư brah ma phung brah mhĭk, ma kon bu klâu nđâp ma kon bu ur khân păng,
38Khân păng nkhŭt mham mâu geh tih,
 Mham kon bu klâu, jêh ri kon bu ur khân păng;
 Jêng ndơ ƀư brah ma rup brah bri Kanan;
 Jêh ri bri jêng ƀơ̆ ma mham.
39Pô ri khân păng jêng ƀơ̆ jêh, đah kan khân păng,
 Jêh ri njêng khân păng, jêng ka n'hong ma kan khân păng pah.
40Yor nây Yêhôva nuih ma phung ƀon lan păng,
 Jêh ri tâm rmot ngăn ma drăp păng dơn;
41Phung jao phung Israel tâm ti phung mpôl băl êng;
 Phung rlăng ma khân păng chiă uănh khân păng.
42Phung rlăng khân păng tŭn jot khân păng; Jêh ri bu nglăp khân păng tâm dâng ti phung rlăng.
43Âk tơ̆ Brah Ndu tâm rklaih jêh khân păng;
 Ƀiă lah khân păng tâm rdâng.
 Jêh ri bu ntrŭnh khân păng yor nau kue.
44Ƀiă lah Brah Ndu saơ nau rêh ni khân păng,
 Tơ lah Brah Ndu tăng nau khân păng vơh vơl;
45Păng kah gĭt yô̆ ma phung nây, yor nau păng tâm rnglăp.
 Păng yô̆ an ma phung nây, yor nau ueh păng toyh ngăn.
46Jêh ri păng ăn bu geh nau yô̆.
 Ta năp lĕ rngôch phung njêng khân păng, jêng bu nă.
47Sâm rklaih hên, Ơ Yêhôva, Brah Ndu hên,
 Jêh ri tâm rbŭn hên bơh nklang phung mpôl băl.
 Gay ma hên mra tâm rnê ma amoh kloh ueh may.
 Jêh ri dơi tâm nau tâm rnê ma may.
48Mât ton ma Yêhôva, Brah Ndu phung Israel.
 Bơh rnôk n'ho ro saơm tât rnôk n'ho ro nglĕ dŭt!
 Jêh ri ăn lĕ rngôch phung ƀon lan lah. Amen. Halêluya!