132

Nau Mbơh Sơm Ma Yêhôva Mra Ăn Nau Ueh Uĭn Ma Ntŭk Kloh Ueh

 Nau phung hăn nsong ta ƀon kloh ueh mprơ
1Ơ Yêhôva ăn may kah gĭt ma David, Ma lĕ nau rêh ni păng;
2Nau păng sân săk ma Yêhôva,
 Jêh ri nau păng ton ma Nơm Brah Yakôb.
3Na nê̆ gâp mâu mra lăp ôh tâm ngih bok ntŭk gâp gŭ,
 Mâu lĕ gâp mra hao ta sưng bêch;
4Gâp mâu mra ăn măt gâp bêch ôh,
 Mâu lĕ geh nau rlu ndô măt gâp;
5Kŏ gâp geh ntŭk gŭ ma Yêhôva,
 Du rplay ngih bok ma Nơm Brah Yakôb,
6Aơ, he tăng bu lah ma hip nau tâm rnglăp, gŭ ta n'gor Êphratha;
 He saơ jêh păng tâm mir Ja ar.
7He mra lăp tâm ngih bok păng;
 He mra mbah yơk ta năp ntŭk păng chrong jâng.
8Dâk hom may, Ơ Yêhôva, văch ta ntŭk may rlu; may, jêh ri hip nau katang may.
9Ăn phung Kôranh ƀư brah may nsoh nau sŏng srăng;
 Jêh ri ăn phung kloh ueh may nter hâk.
10Yor David, oh mon may,
 Lơi dun ôh ma nơm may troch dak ngi
11Yêhôva sân săk jêh ma nau nanê̆ David
 Păng mâu mra rgâl ôh,
 Gâp mra n'hao ta kalơ sưng hađăch may du huê bơh ndŭl proch may.
12Tơlah phung kon may djôt prăp nau Gâp tâm rnglăp, jêh ri nau mbơh gâp mra sâm nti khân păng,
 Pô ri phung kon khân păng mra gŭ ta sưng hađăch may ƀaƀơ n'ho ro.
13Yorlah Yêhôva săch jêh ƀon Siôn;
 Păng ŭch njêng ntŭk păng gŭ.
14Ta aơ jêng ntŭk gâp ƀaƀơ n'ho ro;
 Gâp mra gŭ tâm păng; Yorlah gâp ŭch jêh ma păng.
15Gâp mra ăn nau ueh uĭn ma ndơ păng sông sa;
 Gâp mra n'hơm ma kapŭng phung o ach păng.
16Gâp mra sâm nsoh ma nau tâm rklaih, phung Kôranh ƀư brah păng.
 Jêh ri phung kloh ueh păng mra nter hâk.
17Ta nây gâp mra ăn nŭng David kao ƀaƀơ n'ho ro.
 Gâp nkra jêh du mlâm ŭnh kađen ma nơm gâp troch jêh dak ngi.
18Gâp mra sâm nsoh phung rlăng păng ma nau bêk;
 Ƀiă lah đon hađăch păng mra hao ta nau chrêk rmah lơn ta kalơ păng nơm.