40

Du Nau Nhhơr Ma Nau Tâm Rnê Nau Mbơh Sơm Dăn Nau Kơl Rklaih Nau Rêh Ni

 Nau mprơ ơm Y-David
1Gâp srôih kâp gân Yêhôva. Jêh ri Păng rkêng leo mpeh ma gâp, iăt bâr gâp kuăl ma Păng.
2Păng mphâk gâp tă bơh ntu jru, nau rai yot. Tă bơh neh bok ƀlĭt, dơm jâng ta lu
 Jêh ri nhuat gâp chuat jêng nâp ngăn
3Păng dơm jêh tâm trôm mbung gâp du nau mprơ mhe, nau mprơ tâm rnê ma Brah Ndu he.
 Geh âk bunuyh saơ nau nây jêh ri klach, jêh ri rnơm ma Yêhôva
4Ueh maak yơh ma phung geh nuih n'hâm rnơm ma Yêhôva
 Nơm mâu chrê ôh ma phung sưr rlau, mâu lah ma phung mbruh
5Ơ Yêhôva, Brah Ndu gâp, kan khlay may ƀư jêh
 Nđâp ma nau mĭn may uch ăn ma hên geh âk ngăn
 Mâu geh nơm dơi blau rep nkra ta năp măt may.
 Tơlah gâp uch mpơl jêh ri mbơh nau nây
 Geh âk ngăn tât mâu dơi kơp.
6May mâu uch ôh ma mpa ƀư brah, mâu lah ndơ nhhơr gŭch may pơk jêh tôr gâp may mâu dăn ôh mpa gŭch nhhơr, mâu lah mpa ƀư brah chuai nau tih.
7Pôri gâp lah, aơ gâp văch
 Tâm ndrom sămƀut bu klôt, bu chih jêh ma gâp.
8Ơ Kôranh Brah Ndu, gâp maak ngăn ƀư nau may uch.
 N'hêl nanê̆ nau vay may gŭ tâm nuih n'hâm gâp
9Gâp nkoch nau mhe mhan ueh tâm mông âk bunuyh tâm rƀŭn
 Aơ gâp mâu mêm ôh trôm mbung gâp.
 Ơ Yêhôva, may gĭt jêh nau nây.
10Gâp mâu pôn ôh nau song may tâm nuih n'hâm gâp
 Gâp mbơh jêh nau nanê̆ jêh ri nau Brah Ndu tâm rklaih
 Gâp mâu pôn ôh nau ueh jêh ri nau nanê̆ may tâm phung tâm rƀun âk.
11Ơ Yêhôva, lơi dun ôh ma gâp nau may yô̆
 Ăn nau ueh jêh ri nau nanê̆ may chiă uănh gâp ƀaƀơ
12Yorlah nau mhĭk gŭ jum gâp. Nau kue gâp ban gâp, tât gâp mâu dơi n'gơr măt ôh. Khân păng jêng âk lơn ma sok tâm bôk gâp Jêh ri gâp geh nau rdja nuih n'hâm
13Ăn may geh nau uch tâm rklaih gâp, ơ Yêhôva
 Ơ Yêhôva kơl koh dong hom gâp
14Klach geh nơm joi nkhĭt huêng gâp.
 Geh nau bêk prêng ndrel n'grup jêh ri mĭn tâm rluk
 Ăn phung vay ƀư mhĭk ma gâp plơ̆ sĭt
 Jêh ri mâu geh nau bu yơk mbah ma khân păng ôh.
15Ăn khân păng jêng ndrot glo yor nau khân păng bêk
 Phung nây lah ma gâp: "Ah! Ha!"..
16Ăn lĕ rngôch phung joi may gŭ tâm nau hâk răm, jêh ri geh nau maak tâm may.
 Ăn phung rong ma nau may tâm rklaih, may lah ƀaƀơ, Chrêk rmah ma Yêhôva
17Gâp jêng o ach jêh ri rêh ni
 Ƀiă lah Kôranh Brah mĭn ma gâp may jêng nơm kơl gâp jêh ri nơm ăn gâp đăp mpăn
 Ơ Brah Ndu gâp, lơi lo ƀư njong ôh.