143

Nơm Nchih Kuăl Mbơh Sơm Gay Rklaih Đah Phung Mhĭk

1Ơ Yêhôva, iăt hom nau gâp mbơh sơm. Rkêng hom tôr ma nau gâp vơh vơl;
 Lŏ plơ̆ lah ma gâp tâm nau may gŭ răp jăp, jêh ri tâm nau sŏng srăng may.
2Lơi ƀư nau phat dôih ma phung oh mon may ôh;
 Yorlah mâu geh du huê jêng sŏng ta năp may ôh.
3Yorlah nơm rlăng tĭng huêng gâp;
 Păng jot ta neh nau rêh gâp;
 Păng ăn gâp gŭ tâm ntŭk nau ngo, nâm bu phung khĭt bơh jŏ jêh.
4Yor nây huêng gâp huơi tâm trôm gâp;
 Nuih n'hâm gâp uh ah tâm gâp.
5Gâp kah gĭt ma nar rnôk kăl e;
 Gâp gŭ mĭn ma lĕ rngôch kan may; Gâp mĭn ma kan ti may.
6Gâp yơr ti gâp pa may;
 Huêng gâp ji hir ma may, nâm bu neh sơh. (Sêla)
7Ăn may ndal lŏ plơ̆ lah ma gâp; Ơ Yêhôva huêng gâp gŭ rdja;
 Lơi pôn măt may ma gâp, klach lah gâp jêng phung jŭr ta ntu jru.
8Ăn gâp iăt nau ueh may bơh ôi ơm; Yor gâp rnơm ma may;
 Ăn gâp gĭt trong gâp mra hăn;
 Yor gâp n'hao huêng gâp pa may.
9Ơ Yêhôva, rklaih an gâp bơh phung rlăng,
 Gâp hăn ma may gay krap.
10Sâm nti gâp ƀư nau may ŭch;
 Yor may jêng Brah Ndu gâp; Brah Huêng may jêng ueh;
 Njŭn leo gâp tâm n'gor sŏng srăng.
11Yor nây may, Ơ Yêhôva, ƀư rêh hom gâp;
 Tâm nau sŏng srăng may, mphâk lơi huêng gâp bơh nau uh ah.
12Tâm nau ueh may, ƀư roh lơi phung rlăng gâp.
 Jêh ri ƀư rai lĕ rngôch phung ƀư rêh ni huêng gâp;
 Yor gâp jêng oh mon may.