5

Nau Vơh Vơl Dăn King N'gang Đah Phung Ƀai

 Ma phung kôranh mprơ: Ma nêhilôt nau mprơ ơm Y-David
1Ơ Yêhôva rkêng tôr ma nau gâp ngơi.  Sek na nê̆ ma nau gâp mĭn.
2Ơ Hađăch gâp jêh ri Brah Ndu gâp, gŭ iăt bâr gâp nter ma may;
 Yorlah ma may yơh gâp mbơh sơm.
3Ơ Yêhôva, dôl ôi may mra tăng bâr gâp.
 Dôl ôi gâp mra mbơh sơm ma may jêh ri kâp njrăng.
4Yorlah may mâu jêng du huê Brah Ndu rŏng ma nau ƀai ôh.
 Bunuyh mhĭk mâu dơi du ndrel ma may ôh
5Bunuyh sưr rlau mâu dơi kâng ta năp măt may ôh.
 May tâm rmot ma lĕ rngôch phung ƀư nau kue
6may mra ƀư rai lơi phung mƀruh, Yêhôva tâm rmot ma bunuyh rung mham jêh ri ƀư nau ndơm.
7Bi gâp, yor nau ueh may âk ngăn gâp mra lăp tâm ngih may.
 Gâp mra chon mpeh pa ngih brah kloh ueh may ma nau klach yơk.
8Ơ Yêhôva, njun leo gâp tâm nau song srăng may yor phung rlăng gâp;
 Ƀư ăn lâng trong may ta năp gâp
9Yorlah mâu geh nau n'hêl nanê̆ tâm trôm mbung khân păng;
 Nuih n'hâm khân păng bêng ma nau ƀai
 Bâr khân păng jêng ntu môch hong mâu geh ndrĭp
 Jêh ri mpiăt khân păng ngơi nau nklă
10Ơ Brah Ndu, rmal lơi khân păng
 Ăn nau khân păng tâm nchră, ăn tup khân păng nơm.
 Yorlah khân păng tâm rdâng đah may.
11Ƀiă lah lĕ rngôch phung rnơm ma may mra gŭ maak.
 Khân păng mra troh nau răm maak ƀaƀơ
 Yorlah may king n'gang khân păng.
 Phung rong ma amoh may mra geh nau răm maak tâm may
12Yorlah may ăn nau ueh uĭn ma phung song;
 Ơ Yêhôva, nau rong may gŭ jum păng tâm ban ma khêl.