93

Nau Chrêk Rmah Yêhôva

1Yêhôva chiă uănh, Păng nsoh jêh nau chrêk rmah.
 Yêhôva nsoh jêh nau katang; Păng êt jêh păng nơm ma nau nây. Pô ri lĕ neh ntu jêng nâp, păng mâu n'gơ ôh.
2Sưng hađăch may jêng nâp bơh rnôk kăl e; may gŭ n'ho ro.
3Phung dak krong tâm n'hao, Ơ Yêhôva;
 Phung dak krong tâm n'hao jêh bâr khân păng;
 Phung dak krong tâm n'hao nteh.
4Huy lơn ma nteh dak âk,
 Mpiăt dak rlai njach katang, Yêhôva ta kalơ jêng brah.
5Nau may mbơh jêng nâp ngăn;
 Nau kloh ueh jêng di ma ngih may, Ơ Yêhôva, ƀa ƀơ n'ho ro.